Viktorina „Protų kovos“

Š. m. balandžio 7 d. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja R. Grinevičienė paprašė Noriūnų bendruomenės namuose užimti V–IX kl. mokinius. Sutarėme, kad bus pravesta viktorina „Protų kovos". Klausimus skaidrėse, pasitarus su mokytojomis, stengiausi paruošti kuo įvairesnius – pradedant mįslėmis ir baigiant žiniomis iš biologijos, geografijos, sporto, kompiuterijos. Sunkiausiai įveikiamos, kaip ne keista, pasirodė užduotys, susijusios su gimtuoju kraštu: nieks nežinojo, kada jų mokykla gavo Jono Černiaus vardą, kokia įžymi aktorė palaidota Palėvenėje ir pan. Tokios žinių spragos nustebino ne tik vertinimo komisijoje buvusius mokytojus, bet ir pačius mokinius. Susumavus rezultatus paskelbti nugalėtojai, bet juk ne tai svarbiausia. Vėliau visi žiūrėjome Matelio filmus „Skrydis per Lietuvą arba 510 sekundžių tylos" bei „Prieš parskrendant į žemę", kurie visus privertė nusiraminti, susimąstyti.


Irena Gasparonienė
Noriūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė