„Keliais ir takeliais po Kupiškio kraštą...“ (Lietuvos 100-mečiui)

DSCF4776

2018 m. vasario 16 d. švęsime 100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Artėjant šiam jubiliejui rašomi projektai, vyksta įvairiausi renginiai.
Spalio 25 d. Alizavoje lankėsi svečiai iš Kupiškio mokyklos „Varpelis" lavinamosios X klasės mokiniai ir socialinių įgūdžių grupės dalyviai kartu su mamomis, auklėtojomis, kurie įgyvendina projekto „Keliais ir takeliais po Kupiškio kraštą " pagrindinius uždavinius.
Alizavos padalinio vyresn. bibliotekininkė Laimutė Dešrienė pradėjo edukacinę ekskursiją po Alizavą...
Alizavos istorija prasidėjo 1794 m., kai dvarininkas A. Koscialkovskis savo sūnaus garbei pastatė bažnyčią ir pašventė Dievo garbei. Alizava jau skaičiuoja 223 metus. Atvykus į Alizavą, po kaire puse, matome pirmosios Alizavos mokyklos paminklinį akmenį su užrašu „Alizava. Pradinė mokykla 1910–1955". Šis akmuo pastatytas 2005 m., aut. Gediminas Kaluina. Pačiame miestelio centre, prieš Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, stovi Laiminančio Kristaus skulptūra „Lietuvos tremtiniams ir partizanams atminimui 1940–1990 m.". Paminklas stovi kraštiečio Juozo Jankausko iniciatyva. Šios skulptūros autorius Ramūnas Krupauskas (žymaus kraštiečio, kilusio iš Grincagalės kaimo, dimisijos pulkininko leitenanto Juozo Jankausko anūkas), paminklas pastatytas ir pašventintas 2006 m., per Žolinę. Tęsiant pažintinę ekskursiją, visi suėjome į šventorių, kuriame yra 2 mediniai kryžiai, Šv. Mergelės Marijos statula, 1995 m., per Žolinę, atidengtas sovietmečio aukoms atminti akmeninis paminklas. Apžiūrėjus šventoriuje stovinčius paminklus, zakristijonas Petras Trainys (bažnyčioje zakristijonauja 6 m.) atrakino senoviniais raktais bažnyčios duris ir mus pakvietė į pačią bažnyčią. Bažnyčioje bibliotekininkė pristatė bažnyčios istoriją, tuo pačiu paminėjo tarnavusių bažnyčiai kunigus, jų darbus. Parapijiečiai atmena, kad vadovaujant jaunam, aktyviam kunigui Laimonui Nedveckui (2006 08 15–2012 06 26) Alizavos bažnyčios seni, sutręšę langai buvo pakeisti naujais, prie pagrindinių bažnyčios durų pastatytas naujas stogelis, apsaugantis parapijonis nuo žvarbaus vėjo ir lietaus... Po L. Nedvecko parapijai vadovavo Justas Jasėnas (2012 07 30–2017 08 15), o nuo 2017 08 15 Alizavos parapijai tarnauja 36-asis kunigas Mindaugas Kučinskas. Nuo 1990 m. Alizavos bažnyčios vargonininku dirba Stanislovas Kaminskas, kuris ne tik papildė pasakojimą apie bažnyčią, vargonininko darbą, bet ir mus visus pakvietė užlipti ant viškų, ir net davė pagroti vargonais... Fantastika... Taip pat vargonininkas bibliotekai padovanojo savo išleistą knygelę „Alizavos parapijos choras".
Išėjus iš bažnyčios keliavome Berželių gatve, kur 1988 m. pastatyti Alizavos kultūros namai. Dabar po jų stogu yra įsikūrusios kelios įstaigos: seniūnija, biblioteka, kultūros centro padalinys. Edukacinė ekskursija tęsėsi. Prie Alizavos mokyklos stovi koplytstulpis (aut. mokyt. Eimutis Sarsevičius). Tai dovana mokyklos 90-mečiui paminėti (2000 05 06 ). Nuo mokyklos pasukome link įžymiojo Alizavos ąžuolo, kuris auga prie buvusio vaikų darželio.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymu nauju valstybės saugomu gamtos paveldo objektu paskelbtas Alizavos ąžuolas. Šis ąžuolas yra botaninis gamtos paveldo objektas, kurio apimtis 1,3 m aukštyje – 4,50 m., o jo aukštis – 21 m. Tikslas – išsaugoti įspūdingų matmenų ąžuolą.
Atėjus prie ąžuolo, pirmiausia visi jį apkabinome, kad pasisemtume iš jo stiprybės, sveikatos ir išmatavę pasitikslinome jo matmenis. Stebėjomės, koks jis aukštas, gražus, nors jau vietomis ir žiojėja didelės drevės... Romalda Likienė prisiminė, kad kai dirbo Alizavos pagrindinėje mokykloje mokytoja, dažnai su auklėtiniais aplankydavo šį ąžuolą. Ji papasakojo, kad apie ąžuolą, jo stiprybę, yra sukurta daug mįslių, pasakų, dainų... Mes, žmonės, geriame skanią gilių kavą, piname ąžuolų vainikus, jais pagerbdami net įžymybes... Atsisveikinus su ąžuolu, Romalda pakvietė užsukti į savo netoli stovinčią sodybą, kurioje pamatėme įvairiausių surinktų senovinių daiktų. Tada smalsumo vedami, patraukėme į Alizavos biblioteką, kurioje veikia Kupiškio mokyklos „Varpelis" lavinamosios X klasės mokinių ir socialinių įgūdžių ugdymo grupės dalyvių darbelių paroda "Iš širdies... rudeniui...". Vaikai pristatė savo darbelius, mamos ir auklėtojos džiaugėsi kūrinėliais. Po parodos pristatymo, susėdus prie vaišių stalo apibendrinome patį renginį, pasidalinome įspūdžiais, liejosi emocijos, vyko įvairios diskusijos.
Norisi nuoširdžiai padėkoti šauniosioms vaikų mamoms, Kupiškio mokyklos „Varpelis" lavinamosios X kl. mokinių ir socialinių įgūdžių ugdymo grupės auklėtojoms Irenai Aleknienei, Romaldai Likienei. Tikimės, kad užsimezgusi draugystė tik stiprės. Ačiū, mielieji, kad esate.


Alizavos padalinio vyresn. bibliotekininkė Laimutė Dešrienė

DSCF4768 DSCF4771
DSCF4798 DSCF4804

DSCF4806