„Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai“: praėjusio amžiaus emigrantų istorijos puslapiai

DSCF4865

Bene kasmet pasirodo po keletą kupiškėniškos tematikos knygų. Ne išimtis ir šie metai: sulaukėme knygos „Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai", kuri yra jau šešioliktoji „Kupiškėnų bibliotekos" serijos sąraše. Spalio 31 dieną Kupiškio viešojoje bibliotekoje įvyko šios knygos sutiktuvės, į kurias atvyko knygos autorius Pranas Juozas Žilinskas su žmona Vida Žilinskiene, šios knygos redaktore.


Apie paslaptingą Argentinos dalį Patagoniją ir Šlapelių giminės istoriją jau buvome skaitę 2010 metų kultūros ir istorijos almanache „Kupiškis", o vėliau, paskatintas to straipsnio autoriaus Vidmanto Jankausko ir remdamasis pastarojo parsivežtais dokumentais, autorius išleido ir išsamesnę dokumentinę knygą. Prieš pradėdamas pasakojimą, fizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras profesorius Pranas Juozas Žilinskas sakė, kad knygos priešistorė prasideda Totorių kaime netoli Skapiškio, iš kur kilęs jo tėvas Pranas, kadaise emigravęs į Argentiną ieškoti darbo, ten vedęs lietuvę iš Žemaitijos, o 1942 m. Buenos Airėse gimęs ir jis pats. Todėl nenuostabu, kad tas Pietų pusrutulio kraštas domino profesorių visą laiką. Pasitelkęs multimediją, autorius demonstravo ekrane senas savo šeimos nuotraukas, Argentinos gyvenviečių ir gamtos vaizdus; visa tai padėjo suprasti ir įsijausti, pajusti pasakojimo nuotaiką. Apie ką ši knyga?
1898 m. į pietinę Argentinos dalį, vadinamą Patagonija, atvyko pirmasis kupiškėnas Izidorius Šlapelis iš Rakučių kaimo. Jis čia įsikūrė ir pasistatė pirmą namą dabartiniame Sarmjento mieste. Knyga pasakoja kupiškėnų – Patagonijos kolonistų – šeimų istorijas, jų vargus, sunkumus ir laimėjimus tolimuose ir jiems nesvetinguose kraštuose. Darbštūs ir išradingi mūsų tautiečiai iš nieko susikūrė naują gyvenimą, įrašydami Lietuvos vardą į Argentinos istorijos puslapius.
Pasakojimą „iliustravo" kraštietis aktorius Romualdas Gudas, nuotaikingai perskaitęs keletą ištraukų iš pristatomos knygos bei XX a. pradžios laikraščių.
Baigęs pristatymą, P. J. Žilinskas padėkojo knygos rėmėjams – ūkininkui Egidijui Černiui bei broliams Vizbarams, savo buvusiems studentams. Vida Žilinskienė pridėjo keletą pastabų ir ta pačia proga pasidžiaugė tuoj išeisiančiu iš spaudos Kupiškėnų enciklopedijos III-iuoju tomu, prie kurio dabar triūsia nenuilstantis krašto metraštininkas Vidmantas Jankauskas, dėl šios svarbios priežasties negalėjęs dalyvauti šiame pristatyme.
Renginyje dalyvavęs žurnalistas, keliautojas ir mūsų bibliotekos globėjas Vytaras Radzevičius papildė knygos autorių, prisiminęs, kaip, keliaudamas po Argentiną 2011 metais, aplankė Sarmjento miestą, kur kiekvienas žingsnis mena Šlapelių istoriją. Jis pasidžiaugė, kad ši knyga – dovana ne tik kupiškėnams, bet ir visai Lietuvai. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas padėkojo autoriui už knygą ypatingai aktualia šiems laikams emigracijos tema, išreikšdamas viltį, kad emigrantai grįžtų, o svečiams įteikė po suvenyrą. Susidomėjimas knyga, pasakojančia apie gabius, atkaklius ir darbščius mūsų kraštiečius, svetur patyrusius daug išbandymų, buvo nemažas: visos atvežtos pardavimui knygos greit buvo išpirktos, gaunant čia pat ir autografą.

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė

DSCF4853

DSCF4865 DSCF4857
DSCF4867 DSCF4874 DSCF4859
DSCF4885 DSCF4888 DSCF4894
DSCF4897 DSCF4902 DSCF4914
DSCF4916 kupiskenai-patagonijos-kolonistai421 z1 DSCF4917