Apie antkapius ir ne tik apie juos

20171018 163140

Ką tik pagerbėme Amžinybėn iškeliavusius savo artimuosius – lankėme kapines, uždegėme žvakeles, padėjome gėlių ir t. t. Gerbti mirusiųjų atminimą yra būdinga visoms tautoms ir kultūroms – tai atrodo, savaime suprantama, nes žmogaus pomirtinės būties slėpinys visais laikais vertė žmones paisyti tam tikrų elgesio su mirusiais, su jų palaikais taisyklių, kurių svarbiausia – ramybė mirusiojo palaikams. Deja... taip būdavo ne visuomet ir pavyzdžių toli ieškoti nereikia – dabartinė Kupos pradinė mokykla (Kupiškio P. Matulionio progimnazijos pradinio ugdymo skyrius) Krantinės gatvėje yra pastatyta buvusių kapinių vietoje.

Naujojo sovietinio žmogaus kūrėjams prieš keturiasdešimt metų tokie prietarai, kaip kapinės ir mirusiųjų atminimas atrodė visai nesvarbūs – juk senos kapinės, be to dar žydų – kam jas saugoti? Ir ...buldozeriais per kaulus ir antkapius – juk statome naujus namus tarybiniam žmogui, kodėl ne?
Toks buvo mąstymas, laimei, dabar tokie ,,darbai" sunkiai įsivaizduojami, dalis išlikusių antkapių yra išsaugoti ir atstatyti šalia buvusių kapinių, tačiau, pasirodo, dar yra antkapių, kurie sunaikinus kapines, liko kažkur šalia jų didelėje Kupos pradinės mokyklos teritorijoje. Bibliotekai laikinai įsikūrus tuose pačiuose kaip ir mokykla pastatuose ir atliekant aplinkos tvarkymo darbus, buvo surastas vienas, o kiek vėliau antras antkapis. Su Kupiškio rajono paminklosaugininku Vyčiu Zavacku sutarėme, kad rastąjį antkapinį akmenį reikia pastatyti greta jau esančių, tačiau gal įmanoma perskaityti užrašą? Antkapiniai akmenys su hebrajiškais įrašais, todėl perskaityti patys negalėjome. Antkapį, nufotografavome ir nusiuntėme fotografiją į Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos skyrių. Sulaukėme greito šio skyriaus vedėjos Larisos Lempertienės atsakymo – ji perskaitė užrašą, kuris yra toks:
,,Čia palaidotas Mordechajus,
Abraomo Abos (dvigubas vardas, ne pavardė) sūnus,
Kuris mirė 188(4)m. ijaro 24 d. (1884 05 19)
Tebūnie jo siela įpinta į gyvybės mazgą (tradicinė formulė, reiškianti: Tesulaukia jo siela Mesijo atėjimo ir prisikėlimo iš mirusiųjų)".
Štai toks radinys... Kur jis dabar? Spalio mėnesio pabaigoje prieš Vėlines antkapinį akmenį pastatėme drauge su Kupos mokyklos mokinukais šalia kitų antkapių.

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus

20171024 143542

Papildoma informacija