Linksmas pasibuvimas, skirtas kupiškėno poeto Viliaus Baltrėno 80-mečiui

DSCF0969

 

Poetas Vilius Baltrėnas – 15-asis Anzelmo Matučio premijos „Poezijos pavasarėlis" 2017 m. laureatas, jau daugiau nei trisdešimt metų tyliai rašo jauniesiems skaitytojams ir yra išleidęs daugiausia ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams skirtų knygelių bei penkias poezijos knygas suaugusiems.
Būsimasis poetas gimė Miliūnuose, mokėsi gimtojo kaimo pradžios mokykloje, Alizavos septynmetėje, o Kupiškio vidurinę mokyklą baigė aukso medaliu. Vėliau studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos, keturiasdešimt metų atidavė „Gimtojo krašto" redakcijai.


Pirmąjį posmelį būsimasis poetas sudėjo dar nemokėdamas rašyti. Vaikystėje, besiklausydamas, kaip dėdė Pranas, važiuodamas vežėčiomis per laukus, traukdavo ketureilius, kilo noras ir jam neatsilikti. Beaugant Miliūnų kaime, motina, gera dainininkė, jam išdainavo visas kaimo melodijas. Iš savo tėviškės Vilius Baltrėnas išsinešė meilę gimtajam kraštui, kalbai, gamtos grožiui, kuri vėliau jautriai išsiliejo jo eilėraščiuose.
Didžiausias V. Baltrėno knygų kraitis skirtas vaikams, todėl pirmieji su jubiliatu susitiko Kupiškio P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus mokinukai. Vaikai klausėsi poeto pasakojimo, pagal jo eiles sukurtų dainelių, kurias atliko patys mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Ingos Baniulienės. Mokytojos Dalios Kaktienės paruošti ketvirtokai labai įtaigiai paskaitė V. Baltrėno knygelę „Oi tai – miško muzikoriai". Vaikai išgirdo kompozitoriaus, dainininko Stasio Liupkevičiaus bei Ingos Baniulienės ir Nidos Janeliūnienės dueto atliktas dainas. Poetas atsidėkojo vaikams už kūrybinę bičiulystę kiekvienai klasei įteikdamas po savo knygų rinkinį.
Į kitą susitikimą su V. Baltrėnu, po dienos darbų, susirinko gausus būrys poezijos ir muzikos gerbėjų, buvę klasiokai, draugai. Skambėjo daug poezijos, kurią skaitė ir pats autorius. Turbūt, dauguma susirinkusių nė neįtarėme, kad tiek daug parašyta dainų V. Baltrėno žodžiais, ir ne tik vaikams. Renginio vedėja Lina Matiukaitė sakė, jog net trisdešimt kompozitorių pagal poeto tekstus rašė muziką: Algimantas Raudonikis, Teisutis. Makačinas, Galina Savina, Aloyzas Žilys, Stasys Liupkevičius ir kt. Pirmoji profesionalo sukurta ir atlikta daina buvo kupiškėno, chorvedžio Prano Jankausko, kuriam už tokią pradžią dėkojo poetas.
Ypatingas kūrybos etapas – bičiulystė su „Armonikos" ansambliu ir jo vadovu Stasiu Liupkevičiumi. Labai džiugu buvo šiame vakare klausytis maestro atliekamų dainų, parašytų pagal V. Baltrėno žodžius.
Dar vienas garsus šio renginio svečias – kretingiškis, chorvedys, pedagogas, dainininkas, kompozitorius Aloyzas Žilys, yra parašęs nemažai dainų poeto tekstais. Buvo malonu išgirsti jo puikų balsą, pirmą kartą suskambėjusį Kupiškyje, svečiui pritarė Inga Baniulienė ir Nida Janeliūnienė. Kelias kompozitoriaus sukurtas dainas atliko ir Kupiškio meno mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ritos Stankevičienės.
Prisiminimais apie jubiliato netrumpas poetines vagas dalinosi buvusi klasiokė Palmira Motiejūnienė. Susirinkusieji galėjo pasigrožėti poeto dukros, profesionalios dailininkės Jurgos Sidabrienės akvarelių paroda „Su neužmirštamos kupiškėnų padangės vaizdais, spalvomis ir nuotaikomis" bei V. Baltrėno knygų paroda.
Vakaro pabaigoje išsirikiavo nemažas būrys sveikintojų. Mes irgi linkime gerbiamam poetui geros sveikatos, kūrybinės ugnelės rašant ir bendradarbiaujant su kompozitoriais.

Roma Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė

DSCF0940 DSCF0934 DSCF0941
DSCF0952 DSCF0965 DSCF0953
 DSCF0969  DSCF5004 DSCF5003
 DSCF5006  DSCF5007  DSCF5008
 DSCF5010  DSCF5012  DSCF5015
DSCF5017 DSCF5021 DSCF5023
DSCF0991 DSCF5024 DSCF0986

Papildoma informacija