Pagerbėme šimtmečio kupiškėnus

IMG 2911

Artėjant atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui, daugelis kolektyvų, organizacijų ir pavienių entuziastų stengiasi įprasminti šią garbingą sukaktį. Kupiškio viešoji biblioteka jau metų pradžioje įsijungusi į šimtmečio paminėjimo veiklas, šiam jubiliejui sumaniusi ir vykdžiusi Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos dalinai finansuotą projektą „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje", gruodžio 15 dieną pakvietė visus neabejingus savo kraštui žmones į Kultūros centre vykusį baigiamąjį projekto renginį – iškiliausių, Kupiškio kraštui nusipelniusiųjų asmenybių pagerbimą.


Į žaismingai papuoštą sceną renginio vedėjos Vilijos Morkūnaitės pakviestas pasveikinti susirinkusiųjų savivaldybės mero pavaduotojas Aurimas Martinka pastebėjo, kad neatsitiktinai mūsų šviesuoliai pagerbiami gruodžio mėnesį, nes kaip tik prieš šimtmetį, 1917 metų gruodį, buvo paskelbta Lietuvos valstybės atkūrimo Deklaracija, o išrinktas kupiškėnų dvidešimtukas primena tuos dvidešimt signatarų, kurie 1918-aisiais pasirašė po Lietuvos Nepriklausomybės aktu.
Viena iš minėto projekto veiklų buvo Šimtmečio kupiškėnų rinkimai: bendradarbiaujant su istorikais bei kraštotyrininkais buvo sudarytas asmenų sąrašas, į kurį įtraukta 100 garbiųjų kupiškėnu. Rinkimuose, kurie rugsėjo mėnesį vyko internetu, dalyvavo arti tūkstančio balsuotojų ir kiekvienas jų turėjo galimybę ir progą nuspręsti, kurių asmenybių indėlis į Lietuvos bei mūsų krašto istoriją ir kultūrą yra svariausias.
Daugelio išrinktų jau nebėra gyvųjų tarpe, o iš mūsų amžininkų į renginį atvyko penki atstovai. Renginio vedėja, pasitelkdama vaizdo medžiagą, pasakojo apie amžinybėje besiilsinčius žymiuosius kupiškėnus, o gyvuosius, atvykusius į pagerbimą, kvietė pokalbiui.
Pirmoji scenoje ant raudono minkštasuolio trumpam pokalbiui prisėdo humanitarinių mokslų daktarė kalbininkė Klementina Vosylytė, tarp daugelio kitų darbų išsiskirianti sudarytu solidžiu „Kupiškėnų žodyno" keturtomiu. Viešnia palinkėjo kraštiečiams saugoti ir puoselėti savo ypač sparčiai nykstančią tarmę. Rašytoja Renata Šerelytė dėl sveikatos problemų (gruodžio 15-osios rytą ji susilaužė ranką) neatvyko, bet irgi pagerbta gausiais plojimais. Pokalbininkai į sceną buvo kviečiami poromis: po moterų – du vyrai: dailėtyrininkas, žurnalistas ir kraštotyrininkas Vidmantas Jankauskas bei Kovo 11-osios akto signataras ir buvęs ilgametis rajono meras Leonas Apšega, savaip išradingai atsakę į pateiktus klausimus.
Šiltais ir ilgais plojimais į sceną palydėti dvidešimtuko lyderiai iš atvykusiųjų penketo: skulptorius Henrikas Orakauskas ir lengvaatletis, disko metikas Virgilijus Alekna, surinkę daugiausia balsų. Olimpinis čempionas ir pasaulio čempionas prisipažino, kad visada didžiuojasi Kupiškiu, neslepia esąs iš Terpeikių ir kad kirtus rajono ribą, širdis ima plakti kupiškėnišku ritmu, o menininkas patikino irgi jaučiąs stiprų ryšį su mūsų kraštu, nors kilęs iš Utenos rajono, bet per septyniolika čia pragyventų metų paliko ryškų kūrybos pėdsaką, papuošdamas miesto erdves skulptūromis. Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Alekna priminė, kad greitai švęsime didelę valstybės šventę ir labai svarbu kitoms kartoms perteikti savo patirtį, žinojimą, sugebėjimus, kad ateityje būtų iš ko rinkti kitą šimtą asmenybių. H. Orakauskas kalbėjo, kad Kupiškio kraštas tarsi nesiskiria nuo kitų regionų, bet kartu šioje žemėje slypi kažkas magiško ir palinkėjo, kad ne tik kupiškėnų sodai neštų vaisių, bet, svarbiausia, kad Kupiškio žemė būtų derlinga talentais.
Visi šie žmonės pagerbti projekto rengėjų dovanomis – Kupiškio herbo spalvų gėlių kompozicijomis ir lino staltiesėmis su išsiuvinėtu užrašu „Atkurtai Lietuvai – 100 / Šimtmečio kupiškėnas", kaip krašto žmones vienijančiu simboliu: susėdę prie stalo niekada nebūsime vieni... Įteiktos ir rajono savivaldybės dovanos.
Renginio metu įvardinti, pagerbti ir tie, kurie jau iškeliavę į amžinybę, bet gyvena kupiškėnų mintyse ir širdyse: rašytojas Juozas Baltušis, „Senovinių kupiškėnu vestuvių" režisierius Povilas Zulonas, aktorė, pirmoji režisierė moteris Lietuvoje Unė Babickaitė-Graičiūnienė, kunigas, monsinjoras Klemensas Gutauskas, mokytoja, rajono Garbės pilietė Felicija Jakutytė, kraštotyrininkas ir muziejininkas Adomas Petrauskas, gydytojas Ipolitas Franckevičius, poetas ir literatūros kritikas Valdemaras Kukulas, semiotikas, vienas žinomiausių XX a. mokslininkų pasaulyje Algirdas Julius Greimas, seserys kraštotyrininkės Elvyra, Mikalina ir Stefanija Glemžaitės, dailininkas Kazys Šimonis, Lietuvos miškininkystės mokslų pradininkas, profesorius Povilas Matulionis, dailininkė ir fotografė Veronika Šleivytė ir Lietuvos respublikos Ministras Pirmininkas, brigados generolas Jonas Černius.
Renginio dalyvius ir garbius svečius sveikino rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, perskaičiusi mero Dainiaus Bardausko sveikinimą šimtuko nominantams ir visiems kupiškėnams; už sėkmingą projektą ji padėkojo viešajai bibliotekai ir projekto sumanytojai bei vadovei Linai Matiukaitei. Lietuvos Respublikos Seimo narys Audrys Šimas taip pat išreiškė padėką krašto įžymiems žmonėms, ta pačia proga palinkėdamas visiems ramių ir šviesių šv. Kalėdų. Vilniaus kupiškėnų klubo vardu projekto organizatoriams ir dalyviams dėkojo jo prezidentas Vilius Bartulis, pasidžiaugęs, kad vienas iš mažiausiųjų rajonų turi tiek daug garsių žmonių ir pakvietė visus vasario mėnesį į Vilniaus kupiškėnų klube vyksiantį panašų renginį. Jaukų muzikinį renginio foną sukūrė vokalinis duetas „Duo" (Sandra Guginienė ir Nidija Sankauskienė) iš Kupiškio bei „Stilingos muzikos trio" iš Panevėžio.
„Išrokavus" dvidešimtuką, į sceną pakviesti dar keli kupiškėnai, taip pat garsinantys Kupiškį ir surinkę nemažai balsų: agronomas ir politikas, kultūros žymūnas, buvęs Seimo narys Albinas Vaižmužis, mokytoja Kazimiera Danutė Sokienė, medikė ir kraštotyrininkė Marijona Tamošiūnienė, Skapiškio teatro režisierė Vita Vadoklytė . Kaip taikliai pastebėta renginio metu, šimtmečio proga būna tik kartą žmogaus gyvenime, todėl renginio svečiai bei projekto organizatoriai įsiamžino istorinėje nuotraukoje.
Projekto vadovė Lina Matiukaitė ir viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus padėkojo visiems dalyvavusiems Šimtmečio kupiškėnu rinkimuose, taip pat projekto partneriams – UAB „Kupiškėnų mintys", „Kupiškėnų studijai", Kupiškio kultūros centrui, Kupiškio etnografijos muziejui bei rėmėjams – Kupiškio rajono savivaldybei, rajono tarybos nariui Sauliui Dugnui, savanoriams ir visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.
Kiekvienas renginio dalyvis atminimui gavo po leidinuką su žymiųjų kupiškėnų portretų galerija ir trumpomis jų biografijomis. Susirinkusieji domėjosi ant mobilių stendų parengta ir su Šimtmečio kupiškėnų rinkimų rezultatais supažindinančia paroda „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje".
Nuoširdus ir šiltas vakaras dovanojo visiems kupiškėnams gražių susitikimų, jaukių pokalbių, šiltų linkėjimų vienų kitiems, o pabaigoje renginio organizatoriai su svečiais vaišinosi įspūdingu šimtmečio tortu.


Janina Širvinskienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Renginio akimirkas užfiksavo bibliotekininkės R. Vilkienė ir N. Galvanauskienė

 

Papildoma informacija