„Kalėdų naktį angelai nemiega..."

DSC 8441

Gruodžio 28 d. Alizavos bendruomenėje vyko kalėdinės eglutės šventė „Kalėdų naktį angelai nemiega...". Bendruomenės moterys iš vakaro išpuošė salę, kepė sausainius, kad susirinkusiems vaikučiams ir jų tėveliams būtų jauku, šventiška. Renginį pradėjo Alizavos padalinio vadybininkė Jolanta Užusienienė. Garsiai plojant, į salę įžengė pats Kalėdų senelis su didžiuliu maišu dovanų... Vedančioji pasveikino su šventėmis ir visus susirinkusiuosius pakvietė papuošti kalėdinius sausainius. Skambant šventinei muzikai, vaikučiai ir jų mamytės, džiaugsmingai kibo į darbą. Malonu buvo žiūrėti, su kokiu azartu, ypač mažieji vaikai, puošė kalėdinius sausainiukus. Neatsiliko ir mamos, jos taip pat įsijungė į tokią malonią veiklą... Rezultatais didžiavosi ir vaikučiai, ir mamos... Su šventėmis sveikino bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas, kuris pasidžiaugė nuveiktais darbais, projektų įgyvendinimu. Vienas iš projektų – Alizavos simbolio kūrimas. Malonu paminėti, kad atrankos būdu buvo išrinktas Alizavos pagrindinės mokyklos X klasės mokinės Aistės Zablockytės pieštas simbolis. Nepamiršta buvo ir akcija „Kėdė bibliotekai". Labai džiugu, kad Alizavos bendruomenė padovanojo visą komplektą – dvi kėdes ir staliuką. Sukūrus jaukesnę aplinką, malonu bus prisėsti pačiam lankytojui. Tikras Kalėdinis stebuklas...
Šventinį koncertą daina „Lopšinė" pradėjo Ugnė Užusienytė (vad. R. Kirstukas), šoko Alizavos padalinio šokių grupė „Svaja" (vad. J. Užusienienė). Alizavos bibliotekos artistai suvaidino inscenizuotą H. K. Anderseno pasaką „Sniego senis". Bibliotekininkė Laimutė Dešrienė visiems susirinkusiems priminė apie projektą „Metų knygos rinkimai 2017", įgyvendinant projektą bus rengiama eilė priemonių, pakvietė jose dalyvauti ir ragino aktyviau balsuoti už pasirinktas knygas. Balsuoti galima iki 2018 m. vasario 18 dienos. Jau septintą kartą vyksta akcija „Knygų Kalėdos". Bibliotekininkė plačiau supažindino susirinkusiuosius su šia akcija ir pasiūlė dovanoti naujas knygas savo bibliotekai. Akcija vyks iki 2018 m. sausio 6 dienos.
Džiugu, kad šiemet susirinko gana gausus vaikučių ir jų mamyčių būrys, kuriuos į šventę atlydėjo Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė ir socialinė darbuotoja Aldona Gintautienė.
Labai geras buvo Kalėdų senelis, kuris visiems, visiems susirinkusiems dovanojo saldainius ir kartu linksminosi. Vaikai pažadėjo būti geri, klausyti tėvelių, skaityti knygutes, mokytis, kad išsipildytų svajonės, o Kalėdų senelis atvyktų ir kitais metais.


Alizavos padalinio vyresn. bibliotekininkė Laimutė Dešrienė

DSC 8417 DSC 8429 DSC 8423
DSC 8481 DSC 8493 DSC 8501

DSC 8588