„Prisilietimas prie dilgėlės" Kupiškyje

 

Vasario 7 dieną Kupiškio viešoji biblioteka pakvietė poezijos mylėtojus į kraštietės poetės ir pedagogės Jadvygos Gabriūnaitės (1936–1990) eilėraščių knygos „Prisilietimas prie dilgėlės" sutiktuves.DSCF1616

Knygos sudarytojas ir poetės kūrybinio palikimo leidybos iniciatorius kunigas Justas Jasėnas renginį pradėjo ištraukomis iš J. Gabriūnaitės autobiografinio dienoraščio „Prisilietus prie praeities", pradėto rašyti 1981 metų gruodžio mėnesį.

O dienoraštis kaip niekas kitas padeda atskleisti kūrėjo vidinį pasaulį, kūrybos ištakas. Kun. Justas paaiškino, kaip gimė sumanymas išleisti šią knygą: prieš pradėdamas tarnybą tokioje vietovėje, jis visada stengdavosi susipažinti su tuo kraštu per knygas, bet atvykęs dirbti į Kupiškį, J. Gabriūnaitės pavardės niekur neužtiko. Mintis surinkti ir publikuoti šios poetės kūrybą kilo apsilankius vienoje atminimo popietėje Virbališkiuose.
J. Gabriūnaitė, debiutavusi pirmąja knyga „Vardynos" (1978 m.), buvo parengusi ir antrąjį rinkinį „Rasoti rytmečiai", bet dėl staigios poetės mirties jis nepasirodė, o daug eilėraščių liko rankraščiuose, kuriuos surinkti bei išleisti ir ryžosi J. Jasėnas. Sudarytojas sakė esąs dėkingas bibliotekininkėms, kurių surinkta medžiaga naudojosi, o taip pat padagogėms – virbališkietei Danutei Sokienei bei šiaulietei Branguolei Šimkūnienei.
Pasak kun. Justo, šioje knygoje labai stiprus dainos motyvas, kūryboje jaučiamas ryšys su žeme, tai tam tikras gyvenimo skaudėjimas, atsispindintis ir rinkinio pavadinime. Ypač miela, kad eilėraščiuose daug Kupiškio krašto vietovardžių. Knygą išleido Utenos leidykla „Kamonada", redaktorius Vytautas Kaziela. Viršelį puošia iškalbinga Salvijaus Žiūros nuotrauka, kurioje – poetės tėviškės sodyba Laukminiškiuose: užkalti langai, užžėlęs kiemas, atvertos durys... Tai vėlgi metafora arba tema diskusijai.
Nemažą pluoštą eilėraščių, neįėjusių į šią knygą, J. Jasėnas perskaitė renginio metu, pradėjęs eilėraščiu „Gėlėta suknelė", skirtu mokytojai A. Čiurlytei. Renginį pagyvino ir lyrinę nuotaiką palaikė muzikos kūriniai, atliekami Kupiškio meno mokyklos smuikininkių trio, vadovaujami mokytojos Astos Petronienės. Įsigijusieji knygas buvo apdalinti autografais.

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė

DSCF1571 DSCF1608 DSCF1583
DSCF1641 DSCF1637 DSCF1651

Papildoma informacija