Biblioteka – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

P2151138

 

Pravėrus Kupiškio viešosios bibliotekos duris pasitinka užrašas: „Vasario 16-osios Lietuva: laiškai, fotografijos, dokumentai, spauda". Tarsi dienoraščio puslapius gali vartyti Lietuvos ir Kupiškio miesto istoriją nuo XX a. pradžios. Tai Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus Algirdo Venckaus sumanymas nedidelėje erdvėje sutalpinti gausybę dokumentų, fotografijų, spaudos puslapių kopijų, atskleidžiančių Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 1918–1940 metais. Tai to paties pavadinimo edukacinės programos, skirtos įvairaus amžiaus lankytojams sudėtinė dalis – šią programą jau išbandė kelios dešimtys Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos auklėtinių su mokytoja Asta Martinkiene, grupė Kupos pradinės mokyklos mokinių – juk reikia išmokti atskirti Lietuvai reikšmingas datas, suprasti, kuo skiriasi Vasario 16-osios minėjimas nuo Kovo 11-osios ar liepos 6-osios...
Bibliotekos skaitykloje galime detaliai susipažinti Kupiškio krašto asmenybėms skirta paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje" – tai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirto projekto, kurio įgyvendinimą parėmė Lietuvos Kultūros taryba, o parengė ir įgyvendino Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė, demonstracinė dalis, pateikta išmontuojamų mobilių stendų forma. Savaime suprantama, kad čia dar kartą susipažįstame su žymiais kraštiečiais: Virgilijumi Alekna, Klementina Vosylytė, Vidmantu Jankausku, Renata Šerelyte, Leonu Apšega, Juozu Baltušiu, Povilu Zulonu, Une Babickaite, Felicija Jakutyte ir Algirdu-Julium Greimu... įspūdinga galerija vardų, reikšmingų net tik mūsų rajono, bet ir visos Lietuvos istorijai.
Kraštotyros ir edukacijos skyriuje parengta spaudinių, išleistų 1919–1939 m., paroda – leidinių nėra daug, tačiau kai kurie iš jų unikalūs ir nepaprastai įdomūs pažintine prasme – pvz. 1936 metų Lietuvos telefonų abonentų knyga – iš jos galima gauti daugiau informacijos negu iš paprasto istorijos vadovėlio... Istoriniam kontekstui iliustruoti skirta ir čia pat ant stalo besipuikuojanti sena „Continental" rašomoji mašinėlė, rašalinė su rašymo reikmenimis bei to laikmečio fotografijos.
Na, o svarbiausia šios edukacinio pasivaikščiojimo po bibliotekos erdves dalis yra projekto „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis" pristatymas. Šis Lietuvos Kultūros tarybos paremtas ir vyresniosios bibliografės Jolitos Pipynienės visai baigiamas rengti projektas reikšmingas tuo, kad nufilmuoti ir įrašyti kupiškėnų pasakojimai apie savo kraštą, savo patirtį įvairių istorinių aplinkybių metu leidžia pamatyti įvykius, žmones, atmintinas vietas ne istorikų, mokslininkų, bet eilinių žmonių akimis, suteikia nepakartojamo asmeninio santykio su pasakojamu įvykiu ar vieta, leidžia įamžinti vyresnio amžiaus žmonių pasakojimus, kurie būtų prarasti jų neįrašius. Sukurtas ir interaktyvus žemėlapis, kuriame sutalpinti šių, krašto istoriją menančių, žmonių pasakojimai – juos galima pamatyti ir socialiniam tinkle „YouTube", paieškoje įvedus šio projekto pavadinimą. Beje, šis edukacinis pasivaikščiojimas tinka ir suaugusiems lankytojams – Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro suaugusių lankytojų grupės nariai, taip pat kaip ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai šią edukaciją išbandė, todėl kviečiame didesnes ar mažesnes lankytojų grupes – tereikia pasiskambinti ir susitarti dėl laiko...

Renginių akimirkos

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus ir
vyresnioji bibliografė Jolita Pipynienė