Sausis

1. Stalilionis A. Laisvės ir Tėvynės ginti. – 2017.
2. Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. Kn. 1: 1940–1941. – 2017.
3. Ūkininkas. – 2017.
4. Tautodailės metraštis: Aukštaitija. – 2017.
5. Šaknimis į žemę, šakomis į dangų. – 2017.
6. Prie Nemunėlio. Nr. 2. – 2017.
7. Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę.... – 2016.
8. Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. – 2003.
9. Jau saulelė.... – 2014.