Kupiškio viešosios bibliotekos projektas – Valstybės atkūrimo šimtmečio metams

„Žmonija savo žiniomis, kurių įgyja, tirdama žemės paviršiaus pavidalą, neturi geresnio pavaizdesnio ir suprantamesnio būdo pareikšti, kaip žemėlapiu. Be jo visos tos žinios, kad ir geriausiai būtų surašytos, pavirstų didele, bet mažai ką tesakančia raštų krūva..." – rašė kraštietis Antanas Vireliūnas 1924 m. išleistoje knygoje „Kaip mokyti kraštotyros: Geografijos metodika". Parengė didijį ir mažąjį mokyklos atlasus, Lietuvos žemėlapį mokykloms.
Kupiškėnas miškininkas Povilas Matulionis parengė „Kalnuotumo ir nuotakumo Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapį", kurio gyvenviečių, upių, ežerų pavadinimus redagavo Kazimieras Būga ir Antanas Vireliūnas. Žemėlapis išleistas 1924 m. Berlyne. Tai dalis istorinių faktų apie pirmuosius kupiškėnų bandymus žemėlapių kūrimo procese.
Kovo 9 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje parengtose parodose buvo galima susipažinti su istorinių ir šiuolaikinių žemėlapių įvairove. Tačiau pagrindinė priežastis sukvietusi lankytojus į biblioteką buvo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirto projekto „Prabylanti krašto istorija: Interaktyvus žemėlapis" pristatymas Kupiškio bendruomenei.
Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus pakvietė pokalbiui Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarą Leoną Apšegą. Pasveikinęs susirinkusius su artėjančia švente, priminė 1990 m. kovo 11-osios bei 1991 sausio 13-osios įvykius, po kurių kupiškėnai grįžo namo autobusais išdaužtais langais, o Sibiro kalėjimuose buvo rengiamos patalpos atvyksiantiems. Dabar šalis iš esmės pasikeitė, žmonės tapo laisvi, o Vasario 16-ąją Vilniuje net pusiaunaktį buvo pilnos gatvės švenčiančių žmonių. Baigdamas pokalbį palinkėjo visiems pozityvaus požiūrio į vykstančias permainas.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kupiškio rajono savivaldybės finansuotame projekte dalyvavo 50 pateikėjų, sukurta 80 filmų, pasakojančių apie Kupiškio krašto istorijos bei gamtos paminklus, žymius žmones, išskirtinius įvykius, kurie tapo interaktyvaus žemėlapio pagrindu. Tai unikalūs pasakojimai, pristatantys mūsų kraštą Lietuvoje ir pasaulyje bei inovatyviomis priemonėmis pasiekiami iš bet kurio pasaulio taško.
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliografė Jolita Pipynienė pristatė interaktyvaus žemėlapio kūrėjus: pateikėjus ir jų istorijas, filmų operatorius ir interaktyvaus žemėlapių kūrėjus. Interaktyviai pabraidžioję po Šepetos pelkės klampynę, tokiu pat būdu pasiekėme Virbališkių kraštą, kuriame kraštotyrininkė Kazimiera Danutė Sokienė turi sukaupusi šiluma dvelkiančią skarelių kolekciją, kurioje saugoma giminės moterų atmintis. Gyvai kolekciją pristačiusi renginio dalyviams, sulaukė padėkos ir sveikinimo žodžių gražaus jubiliejaus proga.
Žinomo Kupiškio krašto muzikanto Edvardo Kareivos armonikos garsams nutilus salėje, Kraštotyros ir edukacijos skyriaus darbuotoja Rūta Vilkienė išbandė salės erudiciją kryžiažodžiu, kurį renginio klausytojai sutartinai išsprendė. Aktyviausiems įteikti 100-mečio lankstinukai su žymių kupiškėnų biografijomis bei užrašinės su Kupiškio viešosios bibliotekos (buvusios sinagogos) istorinėmis nuotraukomis.
Renginiui baigiantis įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės vyriausiems pateikėjams – Juliui Dyrai ir Stanislavai Mažeikytei. Daugiausiai informacijos bei dokumentų pateikusiems pasakotojams: Aldonai Ramanauskienei, Kaziui Stančikui, Marytei Tamošiūnienei, Genovaitei Vilčinskienei, Eleonorai Keršulienei, Jonui Babickui, Albinui Vaižmužiui. Už aktyvų bendradarbiavimą įteikta padėka Kupiškio etnografijos muziejui bei muziejininkei Aušrai Jonušytei, Vilniaus universiteto profesorei Genovaitei Dručkutei, sukūrusiai gyvą pasakojimą apie Algirdo Juliaus Greimo pėdsakus Kupiškyje. Visiems projekto dalyviams įteiktos atminimo dovanėlės.
Padėkota ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių darbuotojoms teikusioms informaciją projekto metu: Audrutei Bukienei, Romai Bugailiškienei, Mildai Levickienei, Irenai Gasparonienei. Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. bibliotekininkei Reginai Vilčinskienei už interaktyvaus žemėlapio kūrimo darbus.
Dėkingi esame visiems projekto dalyviams ir tikimės bendros veiklos ateityje.

Renginio akimirkos

Projekto vadovė, vyresn. bibliografė Jolita Pipynienė