Prabylanti krašto istorija Kovo 11-osios išvakarėse

 DSC0165

Visokių žinome istorijų – akademinių, populiariųjų, mokykliniams vadovėliams skirtų, galiausiai vietinių – lokalinių, atskirų žmonijos veiklų – meno ,dailės, muzikos, architektūros ir kitų istorijų... Tačiau šį kartą apie kitokią – prabylančią istoriją... Kol nebuvo rašto arba ir vėliau, jau raštui atsiradus, tačiau esant labai ribotam raštingų žmonių skaičiui, visa žmonių patirtis buvo pasakojama, perduodama iš lūpų į lūpas ir taip išlikdavo legendų, pasakojimų, sakmių pavidalu.

Ar gali būti reikšminga atskirų žmonių patirtis, jų pasakojimai, jų gyvenimo istorijos dabar, informacinių technologijų amžiuje? Mes manome, kad taip, ir todėl parengėme projektą ,,Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis" Lietuvos kultūros tarybai. Finansinę paramą ekspertai mūsų projektui skyrė, vadinasi ne veltui jį kruopščiai rengė vyresnioji bibliografė Jolita Pipynienė. Parėmė šį projektą ir Kupiškio rajono savivaldybė – įtraukė jį į Lietuvos Respublikos Šimtmečio minėjimo programą. Tačiau tai tik pradžia... jau nuo praėjusių metų vasaros ėmėme sukti galvas, kaip surasti, kiek galima daugiau pasakotojų, kur juos kalbinti, kokias jų istorijas, pasakojimus įrašyti į vaizdo atgaminimo laikmeną, kur ir kaip tuos įrašus talpinti ir taip toliau... Užsibrėžtas uždavinys – sukurti virš 80-ties įrašų ir juos sutalpinti YouTube internetinėje platformoje, iš tiesų buvo labai nelengvai pasiekiamas – trukdė ir persikėlimo į kitas patalpas darbai ir naujų technologijų įsisavinimo problemos ir tiesioginių darbų gausa... bet visa tai jau praeitis – dabar internetinės paieškos lauke įvedus pavadinimą ,,Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis'' kiekvienas iš mūsų gali surasti ir išklausyti bei pamatyti 83 filmuotus epizodus su mūsų krašto žmonių pasakojimais – šių pasakojimų trukmė daugiau kaip 9 valandos.
Štai šio darbo pristatymui skirtas renginys ir vyko kovo 9-ąją Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse. Į salę susirinkę kviesti mūsų projekto dalyviai, dažnai garbaus amžiaus žmonės, kurių pasakotos istorijos dabar jau liks ilgam, kartu su bibliotekos darbuotojais pasidžiaugė gražiu rezultatu: kalbėjo 1990 m. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Leonas Apšega, raginęs pasidžiaugti Lietuvos pasiekimais per 28 nepriklausomybės metus, ką tik 80-metį atšventusi mokytoja, tautosakos rinkėja Danutė Sokienė, parodžiusi savo surinktų skarelių kolekciją, Vilniaus Universiteto profesorė Genovaitė Dručkutė, palyginusi Danutės Sokienės skarelių kolekciją su dailininkės Eglės Ridikaitė tapybos darbais ta pačia tema, Jolita Pipynienė pademonstravo susirinkusiems, kaip veikia interaktyvus žemėlapis, palinkėjo sau ir kitiems tęsti pardėtus darbus, bibliotekininkė Rūta Vilkienė pasiūlė išspręsti gimnazistams paruoštą kryžiažodį... Buvo ir muzikos – prie Danutės Sokienės skarelių ir tarmiško pasakojimo labai pritiko Edvardo Kareivos armonikos garsai. Padėkos... jų taip pat reikia – žmonės, kurie jaučia, kad daro reikalingą darbą, nusipelno pagarbos – padėkota patiems vyriausiems pašnekovams neseniai pažymėjusiems savo 90-ties metų sukaktis – Stanislavai Mažeikytei (negalėjusiai dalyvauti) ir Juliui Dyrai –vyriausiam tą dieną salėje buvusiam pašnekovui. Padėkų taip pat nusipelnė kraštotyrininkai, mūsų krašto šviesuoliai – Aldona Ramanauskienė, Kazys Stančikas, Marytė Tamošiūnienė, Genovaitė Vilčinskienė, Eleonora Keršulienė, Jonas Babickas, Albinas Vaižmužis, Aušra Jonušytė ir visi kiti – o jų daugiau kaip 50...
Renginio pabaigai – kulinarinis paveldas – Kupiškio krašto sūrių degustacija, sėkmingai išbandyta Kupiškio krašto kultūros pristatyme Panevėžio Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje praėjusių metų gruodžio mėnesį, turėjo didelį pasisekimą ir čia – gražus bendravimas tęsėsi prie šventiškai serviruotų stalų: žolelių arbata, kelių rūšių sūriai, medus ir... puikūs pašnekovai.

Renginio akimirkos


Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus