Atgimsta senos plokštelės...

„Senos plokštelės..." Jos sugrąžina mus į ankstesnį laiką, kai jos buvo leidžiamos ir jų klausomasi. Šiuo pavadinimu interneto skaitykloje prasidėjo pokalbių ciklas apie muziką, žymius dainininkus, muzikantus.
Pirmasis susitikimas su senomis plokštelėmis įvyko kovo 22 d. Pokalbis buvo skirtas žymiam dainininkui Edmundui Kučinskui ir jo kūrybai.
Edmundas Kučinskas gimė 1955 m. Palangoje. Baigė Konservatoriją (dabartinė Muzikos ir Teatro akademija), Klaipėdos fakultete įgijo džiazo vokalo ir klavišinių instrumentų specialybes. Savo muzikavimo jubiliejų skaičiuoja nuo 1973 metų – tada jam buvo 17 metų. Scenoje jau 45-erius metus. Kai jam buvo šešeri, tėvai nupirko žaislinį akordeoną. Su juo gana gerai pramoko groti ir pirmoji daina buvo „Marina, Marina". Dainininkas prisimena, kad „kieme buvo už mane gerokai vyresnių paauglių, savotiškų tų laikų banditėlių. Jie pasodindavo mane gatvėje ant suolelio su tuo akordeonu ir liepdavo groti. Ką mokėjau, tą ir grodavau. Tie vyresnieji stovėdavo už dešimties metrų ir stebėdavo, kaip praeiviai mesdavo man į instrumento futliarą pinigėlius, o paskui juos susirinkdavo, dalelę duodavo ir man"...
Dainininkui svarbiausias dalykas – dainų temos ir tekstai. Tekstas turi būti prasmingas. E. Kučinsko repertuare daug dainų apie jūrą, meilę, tėvynę.
Apie E. Kučinsko kelią į didžiąją sceną susirinkusiems pasakojo bibliotekos darbuotojos Romualda Vasiliauskienė ir Jūratė Samulionienė.
Vyresniesiems skaityklos lankytojams buvo proga pasiklausyti mėgstamo atlikėjo dainų, o Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus 2a klasės mokinukams su muzikos mokytoja Inga Baniuliene pamatyti, kaip atrodė daugeliui gal nematytos plokštelės ir patefonas. Klausydamiesi E. Kučinsko dainų, visi vaišinosi arbata, saldainiais ir linksmai leido laiką.

Renginio akimirkos

Romualda Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė