Kūrybinis užsiėmimas „Edukacija bibliotekoje“

DSCF2131

Viešosios bibliotekos siūlo lankytojams įvairius edukacinius renginius, netradicines jų formas, kurios praplečia ir paįvairina bibliotekų paslaugas. Dar 2017 metų rudenį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka surengė regiono bibliotekų edukatoriams mokymus „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai". Organizuoti trys seminarai ir kūrybinė stovykla, kurių metu nagrinėta edukacijos samprata, edukacinių programų kūrimo principai, vyko praktiniai užsiėmimai, po kurių parengta metodinė priemonė. Užsiėmimuose dalyvavo keturios Kupiškio viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojos.


Siekiant bibliotekose populiarinti edukacines veiklas ir į jas įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų, kovo mėnesį darbuotojų pasitarimą skyrėme edukacinių programų kūrimui. Prieš savaitę visiems bibliotekininkams buvo išsiųsta leidinio „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai" elektroninė versija ir siūloma atidžiau pasigilinti kas yra edukacija, kokie jos tikslai, kokie yra edukacinių programų kūrimo principai, metodai bei atkreipti dėmesį į jau sukurtus pavyzdžius. PAVB organizavo išvažiuojamuosius mokymus „E-paveldas – kaip panaudoti edukacijai?", kuriuose dalyvavo 11 viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų. Žinių įtvirtinimui Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė dar kartą priminė interneto svetainių www.limis.lt ir www.epaveldas.lt panaudojimo galimybes ir pakvietė praktiškai sukurti edukacinę programą.
Po valandos aktyvaus darbo grupėse gimė penkios naujai sukurtos, visiškai skirtingos edukacinės programos: skaitymo skatinimui skirta programa „Nesibaigianti vaikystės šalis"; susipažinimui su spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje, knygnešių veikla – „Knygnešystė Lietuvos istorijoje"; siekiu sudominti moksleivius kario profesija, sužadinti norą atlikti pareigą Tėvynei – „Žvilgsnis į Lietuvos kariuomenę iš praeities į dabartį"; tobulinti informacijos paieškos įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, ugdyti meilę savam kraštui – „Tegul piliakalniai prabyla legendomis" ir savo krašto pažinimui skirta programa „Šimonių bažnyčios istorijos takais". Kiekvienai grupei pristačius savo sukurtą edukacinę programą, buvo aptartos jų įgyvendinimo galimybės, pateikti pasiūlymai jų tobulinimui.
Praktinių užsiėmimų metu bibliotekininkai patobulino darbo grupėje, informacijos paieškos, viešo kalbėjimo profesines kompetencijas, o sukurtos programos, tikimės, bus panaudotos praktiškai ir suteiks galimybę bibliotekos lankytojams turiningai ir smagiai praleisti laiką.

Renginio akimirkos

Jolanta Vosylienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus metodininkė

Papildoma informacija