Kovas

1. Kulikauskas G. Lietuvio kodas. – 2018.
2. Šerelytė R. Raganos širdis. – 2018.
3. Kraševskis J. I. Vilnius per amžius. – 2017.
4. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos. – 2015.
5. Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai. – 2018.
6. Lietuvos bajoras/Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Nr. 22. – 2017.
7. Lietuvos bajoras/Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Nr. 23. – 2017.
8. Tumėnaitė-Bražėnienė O. Margučių marginimas Aukštaitijoje. – 2018.
9. Laurinavičius V. Pinigai ir pinigų sistemos pokyčiai Lietuvoje (1988–2016). – 2017.
10. Šakių kalendorius/Šakių viešoji biblioteka. – 2018.