Projekto „Mokymai Tau: tobulėk, auk, ugdyk“ patirtys

Dabartiniame technologijų amžiuje skaitmeniniai įgūdžiai tampa būtinybė. Jau dvylika metų sėkmingai veikianti asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai" savo vykdoma veikla ir įgyvendinamais projektais prisideda prie Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo, gyventojų skaitmeninių įgūdžių plėtojimo. Pagrindinė asociacijos veikla – mokymų organizavimas švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams, stiprinant jų informacinių technologijų kompetencijas. Balandžio–gegužės mėn. asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai" kartu su Kupiškio viešąja biblioteka įgyvendino projektą „Mokymai Tau: tobulėk, auk, ugdyk", kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Vis dažniau kalbant apie planšetinio kompiuterio pranašumą kitų technologijų atžvilgiu, ypač mokant naudotis internetu ir e. paslaugomis vyresnio amžiaus gyventojus, surengti mokymai bibliotekos darbuotojams. Asociacijos lektorė Inga Žemaitienė supažindino bibliotekininkus su naudojimosi planšetiniais kompiuteriais su iOS ir Android operacinėmis sistemomis ypatumais, pristatė išskirtinai senjorams skirtą mokymosi skaitmeninėmis technologijomis programą „Planšetė – skaitmeninių įgūdžių ugdymui", apžvelgė vyresnio amžiaus žmonių mokymosi ypatumus, mokė, kaip susikurti mokamąją veiklą, skirtą vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems išmokti dirbti planšete. Bibliotekininkai, susiduriantys darbe su senjorais, ne tik surado naują mokamąją medžiagą, sustiprino savo skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas, bet ir skatino vyresnio amžiaus skaitytojus pradėti naudotis planšetiniais kompiuteriais, internetu, jo teikiamomis galimybėmis.
O kaip gi jiems sekėsi? Šepetos bibliotekininkės N. Paukštienės kvietimu senjorus mokytis dirbti planšetiniu kompiuteriu, susidomėjo penkios garbingo amžiaus moterys. Atėjusios į biblioteką stebėjosi šiuolaikinėmis technologijomis ir jų galimybėmis, bet mokytis pasiryžo tik trys. Daugeliui tai buvo pirmas susipažinimas su planšete, todėl šis įrenginys kėlė baimę. Rudilių padalinio bibliotekininkės V. Ribokaitės mokinės jau buvo laikiusios rankose planšetinį kompiuterį, bet nežinojo visų jo galimybių, todėl mielai konsultavosi ir uoliai mokėsi naujų dalykų. Noriūnietės bibliotekininkės I. Gasparonienės gyventojų mokymų patirtis įvairiapusė: apmokė tris skirtingų gebėjimų žmones, nuo nedrąsaus pirmojo įrenginio įjungimo iki įvairių programėlių atsisiuntimo ir jų naudojimo. Juodpėnų bibliotekos bibliotekininkė R. Liogienė džiaugėsi sėkmingu gyventojų mokymųsi, bet susidūrė ir su juokingomis situacijomis, skatinat žmones naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Antašavos padalinio bibliotekininkei L. Čiuliepienei mokant senjorus sudėtinga buvo juos supažindinti su visomis planšetinio kompiuterio funkcijomis, nes biblioteka neturi bevielio interneto, bet akcentavo moterų norą kuo daugiau sužinoti.
Šie bandymai parodė, kad senjorai yra visuomenės dalis, kuri kompiuteriu ir internetu naudojasi retai arba visai nesinaudoja, o bibliotekininkas yra vienas iš tų, kuris gali padėti jiems atrasti kelią į skaitmeninį pasaulį.

Renginių foto

Metodininkė Jolanta Vosylienė