Paroda Palėvenėlės bibliotekoje

20180606 124244

Šiltą birželio popietę Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas sulaukė svečių. Į biblioteką atvyko Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos nariai. Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su Všį Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėse projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Meninės saviraiškos būrelio dalyviai surengė savo darbų parodą, kuri bus eksponuojama Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkte. Paroda veiks iki rugpjūčio 1 d.
Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga aptarė bendradarbiavimo galimybes su Kupiškio viešosios bibliotekos Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktu ir Palėvenėlės kaimo bendruomene. Palėvenėlės kaimo bendruomenė surengė susitikimą prie arbatos puodelio ir ekskursiją po Palėvenėlę.


Sandra Škinderytė
Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto bibliotekininkė

20180606 123411 20180606 125515
20180606 125515 20180611 123548