Almanacho „Kupiškis. 2017“ sutiktuvės

P6281631

Tą karštą birželio 28-osios pavakarę, galbūt, kažkam liko daržai nebaigti palaistyti, ar šienas nesutvarkytas, bet almanacho sutiktuvės – svarbus dalykas, jame dalyvauti būtina. Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus pasidžiaugė gausiu būriu susirinkusių renginio lankytojų, o tai reiškia, kad daugeliui iš mūsų svarbi savo krašto kultūra ir istorija.
Naujausias 15-asis almanacho „Kupiškis" numeris dar solidesnis – 172 puslapiai.
Leidinio vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Vidmantas Jankauskas, pakalbintas renginio vedėjos Linos Matiukaitės, pasidžiaugė Rūtos Janonienės straipsniu apie architekto Lauryno Gucevičiaus šeimos likimą ir, kad istorikas Alvydas Totoris nuolat rašo, kad dauguma autorių nuolatiniai, publikacijas pateikiantys kiekvienam numeriui, kad atsiranda ir naujų autorių. Vidmantas pasidžiaugė, kad pagaliau baigtas labai svarbus dviejų dešimtmečių darbas – enciklopedijos leidyba. Šiai progai skirtu straipsniu „Kupiškėnų enciklopediją" užbaigus" ir prasideda jubiliejinis almanachas.
Redaktorė Danguolė Gudienė prisiminė almanacho pradžią: taip sutapo, kad ir pirmajame numeryje, kuris pasirodė 2013 metais, ir naujausiame rašoma apie Lauryną Gucevičių. Profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Dilytė almanache pateikė surinktus atsiminimus apie kalbininką Praną Gerulį, kurio vieną eilėraštį dar 2002 metais jai perdavė mokytoja Marija Bratėnienė.
Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė taip pat nuolatinė almanacho autorė. Šiame numeryje spausdinama jos publikacija apie liaudies muzikantą Jurgį Stankevičių „Nesudainuota daina prie Vidugirių miško". Violeta pasakojo, kaip rinko medžiagą, ieškojo muzikantą pažinojusių žmonių, užrašė jų prisiminimus. Renginyje dalyvavo ir muzikanto dukra Nida Stankevičiūtė-Vickuvienė.
Jau kelinti metai su Vidmantu Jankausku bendradarbiauja ir publikacijų apie skapiškėnus parengia istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė. Rubrikoje „Tėviškėnai" paskelbtas jos straipsnis „Mokytoja Stanislava Mažeikytė – Skapiškio šviesulys". Deja, autorė dėl sveikatos atvykti negalėjo, bet kalbėdama telefonu taip pasakė apie savo straipsnio heroję: „Labai sąžininga, be galo kukli, visur ieškanti gėrio. Ji rūpinosi visais skapiškėnais, pagelbsti jiems bėdoje, daug gražių darbų padarė neprašydama jokio atlygio. Parašė Skapiškio Kalvarnikų gatvės istoriją, kraštotyros darbą apie Skapiškio amatininkus. Mokytoja šventė 90-metį – norėjosi aprašyti jos šeimos istoriją ir visus gražius darbus". Šiame susitikime apie S. Mažeikytę pasakojo jos bičiulė Ona Leknickienė, Skapiškio bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė ir Skapiškio šv. Hiacinto bažnyčios klebonas Albertas Kasperavičius. Jis pasidžiaugė, kad 2016 metų almanache spausdintoje publikacijoje apie Skapiškio bažnyčią rado daug naujos informacijos, kuria remiantis visai neseniai – birželio pradžioje – organizuotos Skapiškio parapijinės bažnyčios 160-mečio iškilmės.
Leidinio skyrius „In memoriam" skirtas jau Amžinybėn išėjusiųjų kupiškėnų atminimui. Atsisveikinimo žodžius su žurnaliste, ilgamete „Kupiškio" straipsnių autore Eugenija Stančikaite-Urboniene (1943–2017) parašiusi žurnalistė Virginija Juškienė prisiminė Eugeniją, kaip „kasdienybės patarėją, guodėją nelaimėje, o savęs vertinimuose – kuklią ir santūrią". Rubrika „Lėvens balsai" supažindina su kraštiečio poeto Viliaus Baltrėno kūryba. Keletą jo eilėraščių paskaitė bibliotekos darbuotoja Laimutė Kliopkinienė.
Almanacho sutiktuvės nestigo ne tik kalbų, vaizdų, bet ir muzikos: ekrane buvo demonstruojamos straipsnius iliustruojančios nuotraukos, dar 1997 metais sukurto filmuoto reportažo ištrauka – pats J. Stankevičius smuiku pagriežė savos kūrybos „Lakštingalų valsą", grojo Kupiškio kultūros centro darbuotojos Alma Pustovaitienė ir Daiva Palionienė.

Foto L. Matiukaitės, V. Jankausko

Roma Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė