Kelionės po Lietuvą maršrute – ir Kupiškis

DSCF2929aKupiškyje lankėsi viešnia iš tolimosios Australijos – rašytojos Nijolės Jankutės (1929-2011) dukra Dovilė Zduoba su vyru Arvydu. Kupiškio viešoji biblioteka daug metų palaikė ryšius ir susirašinėjo su Jungtinėse Amerikos valstijose, o vėliau Australijoje, gyvenusia išeivijos rašytoja, kuri yra dovanojusi mums nemažai knygų, keletą kartų buvo atvažiavusi į Lietuvą, lankėsi bibliotekoje. Kraštotyros ir edukacijos skyriuje yra saugomas N. Jankutės rankraščių fondas – tai nuotraukos, laiškai, sveikinimai, kiti dokumentai. Panevėžyje gimusiai N. Jankutei Kupiškis brangus: abu tėvai – mokytojai Justinas ir Paulina Jankevičiai – kilę iš šio krašto, keletą metų čia mokytojavo, o ji pati mokėsi Kupiškio gimnazijoje.

         Labai gražiai ir beveik be akcento lietuviškai kalbanti Dovilė sakė, kad mama dažnai prisimindavo Kupiškį, pasakodavo apie biblioteką ir čia sutiktus žmones, aplankytas įdomias vietas. Susigraudinusi viešnia išsitarė, kad mama jai palikusi labai brangų turtą – visą gyvenimą rašytus dienoraščius. Keletą metų ji tik pakilnodavusi tuos sąsiuvinius ir neskaitė – buvo per daug skaudu. Tik ruošdamasi šių metų kelionei į Lietuvą perskaičiusi ir supratusi, kad reikia mamos dienoraščius išleisti kaip knygą, nes juose ne tik asmeninis gyvenimas, bet ir labai daug vertingos informacijos apie lietuvių išeivijos gyvenimą Amerikoje ir Australijoje.
         Dovilė su vyru jau nuo birželio mėnesio pabaigos vieši Lietuvoje, ne tik dalyvavo Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“, bet ir keliauja po savo tėvų ir senelių gyventas vietas. Jos vyro tėvai taip pat lietuviai, pokario metais pasitraukę į Vokietiją. Svečiai kartu su Kaune gyvenančiais giminaičiais Valdu ir Reda lankėsi Kupiškio kapinėse, kur Jankevičių šeimos kape palaidoti ne tik Dovilės seneliai, bet ir proseneliai, dėdės ir tetos. Susidomėję ir atpažindami senuosius buities eksponatus apžiūrėjo etnografijos muziejaus ekspozicijų sales, liko sužavėti miestą puošiančiomis Henriko Orakausko skulptūromis, pasivaikščiojo Kupiškio marių pakrantėmis ir Uošvės liežuvio parku. Ilgai neužtruko, nes norėjo užsukti ir į gimtąją Nijolės Jankutės miestą – Panevėžį.
         Dovilė Zduoba pirmą kartą lankėsi Kupiškyje, iki šiol susirašinėjome tik elektroniniais laiškais, tačiau, pusdienį pabendravusios, išsiskyrėme lyg senos pažįstamos. Atsisveikinant Dovilė pažadėjo kitą kartą į Lietuvą atvažiuoti jau su nauja mamos knyga.

LINA MATIUKAITĖ
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja

Papildoma informacija