Surink iš pakraščių

20180913 095456

Ruduo atėjo su poeto žodžiu
Surink mus iš pakraščių
Pavargusius
Prie vienintelio vakaro stalo
Susėsti
Laukiu kai nurims valanda
Neskaudės
Nebereikės mums kalbėtis
Tylėsim gyvenimą liesdami
Justas Jasėnas

 

 

 

Langu tyliai bėga lietaus lašeliai, kiemuose vis mažiau matyti šurmuliuojančių žmonių, o ir vaikų klegesio nesigirdi... Kur jie?... Sodo ir daržo gėrybės jau rūsiuose. Miškas. Grybai. Uogos. Kas tai? Tai – vasara prabėgo – atsiduso Ruduo.
O rudenį sutikti bibliotekoje, su nauja knyga rankose, pakvietė kunigas poetas Justas Jasėnas. Į Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktą autorius atvyko su trečiąja savo poezijos knyga „Surink iš pakraščių". Ši knyga buvo išleista po šešerių metų pertraukos. Joje publikuojami eilėraščiai parašyti per pastaruosius metus. Autorius papasakojo, jog šie eilėraščiai gimė piligriminėse kelionėse po Šventąją Žemę, Jordaniją, Gruziją. Eilėraščiuose atsispindi poeto išgyvenimai, jausmai. Skaudi asmeninė patirtis virsta menine patirtimi ir liudija individualų poetinį kelią. Knygutę, kaip ir kitas dvi knygas, iliustravo panevėžietė dailininkė Stasė Medytė. Renginio metu poetas taip pat pristatė knygutę apie kunigą kankinį Alfonsą Lipniūną. Šis leidinys skirtas kunigui Alfonsui Lipniūnui, popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis ir dailininkės Stasės Medytės jubiliejaus prisiminimui.
Nepastebimai prabėgo jautri ir nuoširdi poezijos valanda. Po jos lankytojai su poeto knygute rikiavosi prie svečio, o jis pasirašinėjo, kiekvienam surasdamas savitą, prasmingą ir nuoširdų žodį. Sutirpo paskutinės malonaus susitikimo minutės ir poetas išskubėjo, pas jo kūrybos gerbėjus į Alizavą.

Bibliotekininkė S. Škinderytė

20180912 130851 20180912 134638 20180912 134650