Justo Jasėno knygos“Surink iš pakraščių“pristatymas

20180912 164256

Šiandieninis gyvenimo tempas daro savo: mes tiesiog skubame, lekiame, pamiršdami nors trumpam atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių, per tą kasdienį lėkimą daug ką praleidžiame nepastebėję...
Ar kas nors yra girdėjęs, kaip auga medis, kaip kalasi želmuo ar skleidžiasi gėlės žiedas? Tai gyvenime savaime nesustabdomai vyksta... Tyloje, ramiai, sistemingai... Taip ir kūryboje... Kaip smagu ką nors kurti ir visiškai nesvarbu, kas tai. Esmė glūdi pačiame kūrybos procese. Tai tarsi išsilaisvinanti kažkokia gera, impulsyvi energija, kuri verčia viduje džiaugtis netikėtai išsiveržusiu kūrybinės energijos pliūpsniu...
Rugsėjo 12 d. Alizavos mokyklos bibliotekoje vyko susitikimas su kunigu, poetu Justu Jasėnu ir jo naujausios knygos „Surink iš pakraščių" pristatymas. Tai jau antrasis šiais metais knygos pristatymas Alizavoje. Pirmoji išleista knyga „Prisilietimas prie dilgėlės" buvo tarsi paminklas kraštietės poetės Jadvygos Gabriūnaitės kūrybiniam palikimui įamžinti. Svečias pirmiausia pristatė knygą „Dienoraštis" ir priminė, kad šios knygos išleidimas yra skirtas kun. Alfonso Lipniūno, popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 d. ir dailininkės Stasės Medytės jubiliejaus prisiminimui. Daug įdomaus sužinojome apie kun. Alfonso Lipniūno asmenybę. Pristatydamas savo knygelę „Surink iš pakraščių" pats autorius skaitė savo eilėraščius, pakomentuodamas. Tiesiog jauti, kad visi patirti potyriai, išgyventi jausmai tarsi liete išsilieja eilėse. Jautriai, gana skausmingai. Eilėraštis – tai tarsi žmogaus nueito kelio atkarpa. Poezijai reikia laisvės, erdvės, ją reikia ir suprasti, pajausti.
Labai greit prabėgo laikas, o mes, poezijos mylėtojai, džiaugėmės turėdami galimybių ne tik pabendrauti su pačiu knygų autoriumi, bet ir išgirsti gražių, jautrių eilėraščių, įsigyti knygelių . Prie arbatos puodelių, bendraujant su poetu, kunigu J. Jasėnu, dar ilgai bibliotekoje netilo kalbos apie šiandienos aktualias temas, gyvenimo prasmę.


Alizavos padalinio vyresn. bibliotekininkė Laimutė Dešrienė

SAM 1478 pristatymas knygos justo jasėno 4 20180912 152213 SAM 1481pristatymas knygos justo jaseno 5
20180912 170808 20180912 164256 20180912 170910
SAM 1483 priststymas knygos justo jaseno 6

„Surink iš

pakraščių"

SAM 1485 pristatymas justo Jaseno knygos2