Tarptautinėje konferencijoje pristatytas projektas „Prisijungusi Lietuva“

7

 

Nuolat kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje vis didesnę svarbą įgyja informacinės technologijos, o kasdienybė be interneto tampa sunkiai įsivaizduojama. Nuolat tobulėjantys skaitmeniniai įrankiai, didėjanti elektroninių paslaugų pasiūla skatina vis daugiau žmonių pradėti naudotis internetu.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje interneto vartotojų skaitmeninio raštingumo įgūdžiai lyginant su kitomis ES šalimis santykinai žemi, situacijai šalyje gerinti startuoja projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė".
Spalio 26 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija Prisijungusi Lietuva, kurioje ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos situacijai apžvelgti. Kalbėta apie gyventojų skaitmeninius įgūdžius, galimybes juos tobulinti, plačiau pristatytas projektas „Prisijungusi Lietuva", kuriuo siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.
Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius pažymėjo, kad mūsų šalis Europoje pirmauja pagal paieškų internete skaičių, antrą vietą užima pagal video skambučių skaičių ir tik 13 poziciją užima pagal skaitmeniškumą. Siekiant kuo daugiau žmonių paskatinti naudotis interneto teikiamomis paslaugomis, projektas bus vykdomas visose šalies bibliotekose ir jų padaliniuose, įtraukiant į jį ir vietos bendruomenes. Asociacijos „Langas į ateitį" direktorė Loreta Križinauskienė pristatė pirmąją šio projekto veiklą – „Senjorų dienos internete", kurios vyks lapkričio 5–9 d. Visi lektoriai akcentavo, kad labai svarbu žmonėms atrasti išmaniųjų technologijų naudą, nebijoti mokytis jomis naudotis ir nuolat tobulinti savo įgūdžius.
Tarptautinės konferencijos metu apžvelgti ir įvairių ES šalių skaitmeninių gebėjimų ypatumai, Estijos komunikacijos vadovė Kadri Naanu pristatė jų šalies gyventojų skaitmeninio raštingumo situaciją ir taikomas priemones jai gerinti, apie Danijos patirtį mokant senjorus naudotis institucijų teikiamomis internetu prieinamomis paslaugomis pasakojo Gitte Olsen.
Tikimasi, kad projekto vykdymo laikotarpiu skaitmeninio tobulėjimo procesas padės gyventojams įgyti daugiau žinių, todėl belieka aktyviai jungtis prie numatytų veiklų ir noriai dalyvauti užsiėmimuose.

Renginio foto (I. Žurauskienės)

Jolanta Vosylienė
Metodininkė

Papildoma informacija