Skaitymo iššūkis Adomynėje

skaitymo iššūkio dalyvės Birutė Zita Violeta

Spalio 18 dieną vyko baigiamasis „Skaitymo iššūkis 2018" renginys. „Skaitymo iššūkis" – tai turiningas ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas buvo per vasarą perskaityti 5 skirtingas knygas. Reikėjo perskaityti knygą, kurios tema susijusi su Lietuva, perskaityti draugo rekomenduotą knygą, perskaityti gimimo metais parašytą knygą, perskaityti knygą, kurioje minima profesija, perskaityti knygą apie atostogas. Knygas galėjo skaityti įvairaus amžiaus skaitytojai. Labai džiugu, kad viena mergaitė Andrėja lankanti pirmą klasę ir trys moterys: Birutė, Violeta ir Zita dalyvavo šiame iššūkyje. Buvo skaitomos įvairios knygos. Perskaitytos visos bibliotekoje esančios G. Vilūnės knygos: „Imperatoriaus meilužė", „Anos lobis", „Karūna be karaliaus", M. Faro „Ornitologė", P. Orintaitė „Grožvylės meilė", S. Lemas „Grįžus iš žvaigždžių", I. Sidarienė „Profesija – bibliotekininkas", D. Selinddžeris „Rugiuose prie bedugnės", E. Ferantė „Apie tuos, kurie pabėga ir tuos, kurie lieka", R. Peirefitas „Švento Petro raktai", A. Girdzijauskaitė „Kazimiera Kymantaitė", R. Dabriukas „Aš kitoks", K. Binkis „Atsiskyrėlis Antanėlis", H. Matulionytė-Burbienė „Peliukas kuria filmą", S. Samulevičienė „Nykštukai atostogauja". Aptarėme perskaitytas knygas, išdalinome dovanas ir vėl kiekvienas skaitys savo pasirinktas knygas.

Adomynės padalinio vyresn. bibliotekininkė Egidija Namiejūnienė
Foto E. Namiejūnienės

vaikai varto knygutes