Po Kupiškį – su planšetėmis: ekskursija pagal citatų žemėlapį

DSCF6600

Šiais metais Kupiškio viešoji biblioteka parengė projektą „Kupiškis amžininkų liudijimuose: interaktyvus žemėlapis", kurį remia Lietuvos Kultūros taryba. Viena iš projekto veiklų, prieš parengiant citatų žemėlapį, – surengti ekskursiją, išbandant numatytą maršrutą.
Lapkričio 30 dieną bibliotekos darbuotojai kartu su Kupiškio P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus trečiokais bei ketvirtokais, vadovaujamais mokytojų Dianos Marmokienės ir Vilmos Kareivienės, surengė ekskursiją po Kupiškio miestą. Suaugę ir vaikai, nešini planšetėmis, išėjo pasižvalgyti iš anksto numatytu maršrutu su pažymėtais objektais: upė Kupa – tiltas per Kupą – senoji dviklasė mokykla – Kupiškio bažnyčia – paminklas tremtiniams bažnyčios šventoriuje –Kupiškio etnografijos muziejus – Gedimino g. namas – miesto aikštė – buvusi gaisrinė – buvusi Kenigšteterių vaistinė. Tikslas – surasti numatytame maršrute QR kodais pažymėtus objektus, juos nuskaityti išmaniųjų įrenginių pagalba ir perskaityti citatas iš knygų, kuriose minimi tie objektai.
Pirmasis sustojimas buvo čia pat, netoli mokyklos ir bibliotekos, prie Kupos upės. „Kol man klevo lazda kelyje sulapos / Mane ves visada / Prie upelės Kupos. / Čia išmokau kadais / Išdabintos vaizdais / Savo žemės kalbos / Prie upelės Kupos" — ekskursantai perskaitė planšetėse poeto Jono Graičiūno eilėraštį apie upę, kadaise davusią miestui vardą. Tai ištrauka iš knygos „Prie Hipokrenės versmės". Toliau kelias vedė per Kupos tiltą, kuris minimas rašytojos Nijolės Jankutės knygoje „Atvirukai", pro buvusią mokyklą dabartinėje Vytauto gatvėje, kurioje kadaise mokėsi būsimasis generolas Jonas Černius. Nužingsniavome prie bažnyčios, aplankėme šventoriuje paminklą tremtiniams, sustojome prie muziejaus, maršrutą tęsėme Gedimino gatve, aplankydami renovuojamą miesto aikštę, buvusią gaisrinę. Maršrute buvo dešimt objektų, pažymėtų QR kodais. Perskaitėme užkoduotas citatas iš Alekso Baltrūno, Audronės Girdzijauskaitės, Valdo Kukulo, Alfonso Gilvydžio, Nijolės Jankutės, Henriko Paulausko, Algirdo Vilučio knygų. Tai vis amžininkų apie Kupiškio praeitį liudijimai, kadaise sugulę į tekstus knygose, o dabar pasiekiami ir išmaniųjų įrenginių pagalba. Biblioteka parengė citatų žemėlapį, apimantį ne vien miesto, bet ir rajono vietoves.

Foto R. Vilčinskienės

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė