„Ilgesio upės“ išsiliejo Subačiuje

01-Korizniene knygos-virselis

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis ar rajono organizacijomis skatinamas visada. Šiais metais tarp Subačiaus miesto padalinio bibliotekos ir Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos (KKŽNS) užsimezgė glaudus abipusis ryšys. Rudenį biblioteką puošė šios sąjungos kūrybinių darbų paroda, o gruodžio 10-ąją bendrame renginyje subatėnams ir svečiams pristatyta šios sąjungos narės, priklausančios literatų klubui „Lėvens balsai", poetės – Genovaitės Koriznienės poezijos knyga „Ilgesio upės". Tai jau trečioji Genovaitės knyga. Autorės teigimu, kai kuri, poezijos eilėmis tarsi perbėgi per gyvenimą nuo vaikystės iki šių dienų. Daug gražių žodžių ir poezijos posmų renginio metu liejosi iš, kartu su gerbiama poete į knygos pristatymą atvykusios, literatų klubo „Lėvens balsai" pirmininkės Reginos Baltrūnienės lūpų. Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos valdybos narė Palma Skrebienė, sveikindama autorę, linkėjo sveikatos bei kūrybinės sėkmės. Nuolatinė bibliotekos renginių lankytoja, aktyvi skaitytoja ir poezijos mylėtoja Alvyra Dluckienė, skaitydama eilėraščius gėrėjosi, kad rado daug savo sielai malonių eilių. Buvusi ilgametė Tiltagalių bibliotekos darbuotoja Danutė Petrauskienė padeklamavo eiles apie Lietuvą, kaip indėlį atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio proga. Vedančioji, Subačiaus MP vyresnioji bibliotekininkė Audronė Bukienė, renginio pabaigoje susirinkusiems renginio dalyviams dėkojo, kad lankosi organizuojamuose renginiuose, kad dovanoja knygas, periodinius leidinius ir teikia vienokią ar kitokią paramą bibliotekai. G. Koriznienės eilėraščio „Dainuoju Lietuvą" posmais buvo priartėta prie muzikinės dalies. Susirinkusiems dainas ir gerą nuotaiką kūrė „Bibliotekos bičiuliai", vadovaujami Subačiaus gimnazijos muzikos mokytojos Vilmos Aleknienės. Poezijos posmai, gėlių žiedai ir dovanotos knygos kūrė šiltą ir malonią aplinką. Gražiausių artėjančių žiemos švenčių proga linkėta sveikatos, darnos ir artimųjų meilės. Šiltas ir jaukus bendravimas tęsėsi prie arbatos ir atsineštinių vaišių.


Subačiaus MP bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Audronė Bukienė

P1110593 P1110591 P1110594