Kupiškis amžininkų liudijimuose: projekto pristatymas

DSCF3286

2018 metais Kupiškio viešoji biblioteka parengė ir vykdė projektą „KUPIŠKIS AMŽININKŲ LIUDIJIMUOSE: interaktyvus žemėlapis", kurį parėmė Lietuvos Kultūros taryba. Gruodžio 12 dieną Kupiškio kultūros centro vitražų salėje įvyko šio projekto pristatymas visuomenei.
Renginį pradėjęs bibliotekos direktorius Algirdas Venckus trumpai pristatė projekto esmę ir paaiškino technines detales, o projekto vadovė Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė papasakojo, kaip kilo idėja parengti projektą ir kaip sekėsi jį įgyvendinti. Ji sakė, kad apie Kupiškį ir Kupiškio kraštą išleista nemažai knygų, kurių tekstuose vienaip ar kitaip minimi Kupiškio vietovardžiai, pasakojamos istorijos ar atskleidžiami krašto papročiai. Apie Kupiškį rašė daug iš šio krašto kilusių rašytojų, tai Aleksas Baltrūnas, Juozas Baltušis, Jonas Graičiūnas, Vytautas Rudokas, išeivijos rašytoja Nijolė Jankutė ir kiti. Daug įdomių faktų, atsiminimų yra skapiškėno Juozo Markevičiaus atsiminimų knygoje „Mano autobiografija". Neišsenkamas mūsų krašto praeities liudijimų šaltinis yra E. Glemžaitės-Dulaitienės „Kupiškėnų senovė" arba žymaus kupiškėno Povilo Matulionio atsiminimai, surinkti į knygą „Nepažįstamas Povilas Matulionis". Apie Kupiškio kraštą rašė ne tik iš šio krašto kilę rašytojai: poetas Maironis rašė apie nuskendusį Skapiškio varpą, Motiejus Valančius aprašė senovinius Kupiškio krašto vestuvių papročius.
„Kilo idėja išrinkti iš knygų citatas ir sukurti citatų žemėlapį. Rengdami tą žemėlapį, peržvelgėme daugybę grožinės ir ne grožinės literatūros knygų," – pasakojo projekto vadovė. Peržiūrėta 50 knygų, jose surasta apie 200 citatų. Žemėlapiui atrinkta apie 70 įvairių objektų (30 – Kupiškio miesto ir apie 40 – rajono).
J. Širvinskienė atskleidė, kad „projekto tikslas – skatinti 12–17 metų moksleivių Kupiškio krašto pažinimą, ugdyti bei padėti plėsti kultūrinį akiratį per literatūrą, naudojant interaktyvius metodus, formalųjį ugdymą papildant neformaliu ugdymu. Pagaminti du fiziniai žemėlapiai: 1) Kupiškio miesto, 2) Kupiškio rajono. Žemėlapiuose QR kodais pažymėtos vietovės ir objektai, apie kuriuos rašoma cituojamose knygose. Planšetės pagalba nuskaitome citatą apie norimą vietovę". Renginio metu tą galėjo išbandyti renginyje dalyvavę moksleiviai. Šie žemėlapiai perkelti ir į virtualią erdvę Kupiškio viešosios bibliotekos svetainėje. Bibliotekos darbuotoja Regina Vilčinskienė pademonstravo, kaip tai veikia.
Projekto vadovė pasidžiaugė, kad iš projekto lėšų įsigijo 12 planšetinių kompiuterių, kurie pasitarnauja edukaciniuose užsiėmimuose. Projekto metu buvo surengtos 6 viktorinos „Ar pažįsti Kupiškį", kurios vyko Kupos pradinėje mokykloje, P. Matulionio progimnazijoje, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje, viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose – Skapiškyje ir Subačiuje.
Projekto vykdymo eigoje surengta nedidelė ekskursija po Kupiškį su planšetėmis. Bibliotekos darbuotojai kartu su Kupiškio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus trečiokais bei ketvirtokais ir jų mokytojais buvo išėję pasižvalgyti iš anksto numatytu maršrutu pagal QR kodais pažymėtus objektus: upė Kupa – tiltas per Kupą – senoji dviklasė mokykla – Kupiškio bažnyčia – paminklas tremtiniams bažnyčios šventoriuje – Kupiškio etnografijos muziejus – Gedimino gatvės namas – miesto aikštė – senoji gaisrinė – buvusi Kenigšteterių vaistinė. Šios ekskursijos tikslas buvo išmaniųjų įrenginių pagalba surasti pažymėtus objektus ir perskaityti citatas. Tokios edukacinės veiklos, ekskursijos bus vėl atnaujintos šiltuoju metų laiku.
Pasitelkę meninės išraiškos priemones, panaudodami įvairių kūrinių ištraukas, šio projekto temą atskleisti padėjo Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija, vadovaujama Vilijos Morkūnaitės. Moksleiviai, kartu su vadove parengę literatūrinę kompoziciją „Kupiškis knygų puslapiuose", šio baigiamojo renginio metu ją pristatė žiūrovams. Tai buvo unikali kompozicija: įvairių kūrinių ištraukos jausmingai ir įtaigiai nuskambėjo iš jaunų žmonių lūpų. Programos metu tarsi vėl nusikėlėme į tolimą Kupiškio krašto praeitį, apie kurią liudija amžininkai, seniai suguldę savo prisiminimus į knygų puslapius.
Dėkojame projekto partneriams: Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai ir Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai už bendradarbiavimą.

Renginio foto L. Matiukaitės


Roma Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė