Gruodis

1. Abramivić M. Eiti kiaurai sienas. 2018.
2. Ackermann F. Labai blogai, arba liuks: aštuonios pamokos apie Lietuvą. 2018.
3. Andersen L. Juodoji nuotaka: romanas. 2018.
4. Aškinytė R. Istorija kaip upė: romanas. 2018.
5. Avotina D. Anyta: kasdieniškas romanas. 2018.
6. Baltija'2018: literatūrinis-kultūrinis almanachas. 2018.
7. Beigbeder F. Gyvenimas be pabaigos: romanas. 2018.
8. Bjørk s. Aš keliauju viena: romanas. 2018.
9. Brazdžionis B.-Juškaitis J. Laiškai, 1982-2002 m. 2018.
10. Buitkus R. Nuotrauka dembelio albumui: autobiografinis romanas. 2018.
11. Bujnicki T. Apie literatūrinę „Žagarų" grupę ir ne tik: mokslinių straipsnių rinkinys. 2018.
12. Burdulis J. Seimo portretai: išpažintys virtualioje realybėje. 2017.
13. Butkus S. Vyrai Gedimino kalne: 1915-1920 m. įvykių atsiminimai. 2017.
14. Chase E. Vasara, kai dingo Odrė Vaild: romanas. 2018.
15. Clark M. H. Dar pasimatysim: romanas. 2018.
16. Conway A. Seniausios ir naujausios filosofijos pradai. 2018.
17. Croft K. Tylus melas: romanas. 2018.
18. Daukantaitė A. Skambutis sielai: proza. 2017.
19. Diamond J. Ginklai, mikrobai ir plienas: visuomenių likimas. 2018.
20. Eitminavičius S. Užrašai sau ir kitiems. 2018.
21. Erlickas J. Ar gali būti, kad mes gyvename mūsų laikais? 2018.
22. Giedrius Mackevičius (1945-2008) ir jo Teatras: [monografija]. 2018.
23. Ginaitė I. Homo viator: [eilėraščiai]. 2017.
24. Gortner C.W. Paskutinė karalienė: romanas. 2018.
25. Guobys A. Ilgesio dainos: apysaka. 2018.
26. Herlyn J. Veidu į saulę: romanas. 2018.
27. Hermanis A. Dienoraštis. 2018.
28. Honeyman G. Eleonorai Olifant viskas gerai: romanas. 2018.
29. Hore R. Paslapčių bokštas: romanas. 2018.
30. Ishiguro K. Neleisk man išeiti.- patais. laida. 2017.
31. Juodakis V. Tarp žmonių. Atsiminimai. 2017.
32. Juozaitis A. Kraštai ir žmonės: grožinė eseistika. 2015.
33. Jurkevičienė J., Jurkevičius P. Romanas su Italija. 2018.
34. Kazlauskaitė G. Gintaro kambarys: eilėraščiai. 2018.
35. King S. Budėjimas baigtas: romanas. 2018.
36. Kundrotas V. Formalus išvedimas. 2018.
37. Kurniawan E. Grožis lyg žaizda: romanas. 2018.
38. Kuzmickas B. Tarp kaimynų ir pasaulyje: vyksmai ir refleksijos. 2018.
39. Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos: tarptautinio forumo medžiaga. 2018.
40. Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo: [monografija]. 2018.
41. McNaught J. Lemties piršlys.-2-asis patais. leid.- 2018. (Jausmų klasika)
42. Milerius N. Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta: monografija. 2018.
43. Mysliwski W. Paskutinis išdalijimas: [metafizinis romanas]. 2018.
44. Narmontaitė N. Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai: ko nematė žiūrovai. 2018.
45. Navikienė I. Laikas taip tyliai tiksi: [eilėraščiai]. 2018.
46. Op de Beeck G. Aukščiau nei devintam danguj: romanas. 2018.
47. Panavas P. Trys broliai, juodvarniais lakstantys: sakmė. 2018.
48. Pasakojimas tęsiasi: modernizacijos traukinyje Lietuvos šimtmetis, 1918-2018. 2018.
49. Paškauskienė V. Eduardas Vilkas. 2017. (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai)
50. Pranas Sližys: kompozitorius, dirigentas ir vargonininkas. 2018.
51. Riley L. Mėnulio sesuo: romanas. 2018.
52. Rutė I. Išskirtinės kelionės: atsakingas keliavimas, gražiausi maršrutai. 2014.
53. Santara 2018/Ruduo/151/152. 2018.
54. Santara 2018/Žiema/153/154. 2018.
55. Sarnickas K. Turnė: romanas. 2018.
56. Schmitt E. Ugnies naktis: biografinis romanas. 2018.
57. Skablauskaitė J. Fatum: novelės ir apysakos. 2018.
58. Smith A. Ruduo: romanas. 2018.
59. Stalnionytė K. Kelias į Santjago de Kompostelą. -2-asis papild. ir atnauj. leid. 2016.
60. Swan K. Tobula dovana: romanas. 2018.
61. Swatman C. Mamos paslaptis: romanas. 2018.
62. Šepetos durpių keliu – vakar, šiandien, rytoj. 2018.
63. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai. 2017.
64. Taylor K. Apsisprendimas: romanas. 2017.
65. Umbrasaitė E. Paskolink man savo gyvenimą: prancūziškos meilės, nemeilės ir kiti prieskoniai. 2018.
66. Valenta A. Hormonai – visi išsislapstė: eilėraščiai. 2018.
67. Visas menas – apie mus. Lietuvos menas 1960-2018: MO muziejaus kolekcija. 2018.
68. White K. Pakrantės medžiai: romanas. 2018.
69. Wittgenstein L. Pastabos apie psichologijos filosofiją. 2018.
70. Wodin N. Kilusi iš Mariupolio: biografinis romanas. 2018.
71. Žymantienė B. Antanas Račas. 2017. (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai)