Gruodis

1. Bagdanskis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. – 2018.
2. Laisvųjų testamentai / sudarytojas ir fotografas Klaudijus Driskius. – 2018.
3. Tradicinė lietuvių valstiečių vyrų apranga / V. Kulikauskienė. – 2018.
4. Lietuvos biografija. – 2018.
5. Kupiškio krašto vaizdai / sudarytoja A. Jonušytė. – 2018.
6. Iš Panevėžio praeities: miško broliai / sudarytojai A. Astramskas, D. Juzėnas. – 2018.
7. Anykščių krašto kryždirbystė / J. Zabulytė. – 2018.
8. Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas / D. Junevičius. – 2018.
9. 100 pakilių akimirkų / [sudarytoja R. Tamoliūnienė]. – 2018.
10. Le petit Larousse iliustre. 1980. – 1980. – 1790, [36], XVI p., [28] iliustr.lap.
11. JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą / [sudarytoja R. Narušienė]. – 2018.
12. Čepauskas A. Gyvybingas knygos ženklas. – 2018.
13. Sudeikiai ateities kartoms / [sudarė A.Vyžintas]. – 2013.
14. Zduoba D. Pro Felikso dureles. – 2013.
15. Ruškys A. Prakalbinti ąžuolai. – 2009.
16. Laimingosios salos. – 2-asis leid. – 2017.
17. Pocienė R. Labas, Rumunija. – 2017.
18. Laiconas E. Labas Albanija. – 2015.
19. Šepetos durpių keliu – vakar, šiandien, rytoj / [parengė S. Kantautienė, A. Jonušytė]. – 2018.
20. Kupiškėnų mintys / redaktorius A. Briedis. – 1989.