Atmintis gyva

IMG 20190113 150235

 

„Degė sausy prie bokšto laužai
Ir lietuviškos dainos skambėjo,
Naktį atburzgė tankų pulkai
Mūsų laisvę užgniaužti norėjo".
(P. A. Žibaitienė)

 

 

 

1991 metų sausio įvykiuose dalyvavo visa Lietuva, matė juos ir dėl jų baigties pergyveno bei jaudinosi visi žmonės. Lietuvos žmonės skubėjo, važiavo į budėjimus Vilniuje prie Parlamento, Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, kad apgintų jaunos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Visi suprato, kad priešas visada taikosi iš tautos atimti brangiausią vertybę, smogia į jautriausią vietą. Todėl ir skubėjo ginti lietuvišką žodį, kalbą, dainą. Krintant šlapioms snaigėms bei vėjuotą sausio 13 d. popietę lukoniečiai rinkosi į pilietinę akciją „Atmintis gyva", prie Lukonių kaime esančios J. Jėčiuvienės sodybos kryžiaus. Trispalvės plazdėjime bei atminties žvakučių šviesoje buvo prisimintos bei pagerbtos tragiškų 1991.01.13 įvykių aukos. Sausio įvykiai Vilniuje – kiekvieno Lietuvos piliečio asmeninis likimas, tvirtas ryžtas, širdžių virpėjimai, į sniegą krintančios karštos ašaros, sužeidimai, artimųjų netektys. Tad branginkime ir saugokime LAISVĘ...

Renginio foto A. Kunsko

Loreta Aleksiejūnienė
Lukonių padalinio vyresn. bibliotekininkė