Sausis

1. Almenas K. Anuomet; [atsiminimai]. 2018.
2. Anušauskas A. Aš esu Vanagas. 2018.
3. Aukštadvaris per laiko tėkmę: [Aukšadvario bendruomenė]. 2018.
4. Didžiulienė L. Žmona. Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai, kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas. 2018.
5. Hannah K. Sugrįžimas į Aliaską: romanas. 2018.
6. Jefferies D. Safyrų prekeivio paslaptis: romanas. 2018.
7. Juškevičius A. Drožinėti paprasta. 2018.
8. Kaplinski J. Ta pati upė: romanas. 2018.
9. Karalių kuria aplinka: operos artistas Vaclovas Daunoras/sudaryt. J. Katinaitė. 2018.
10. Krainskis N. Nakties tamsybėse: neatrasti Vilniaus tekstai. 2018.
11. Landsbergis V. Naujai atitirpę sausio 13-osios pėdsakai ir mirtinai abejingas lietuviškas teisingumas. 2018.
12. Mažeikienė O. Nuo neolito iki glavlito: muziejinės patirties puslapiai. 2018.
13. Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias: Antano Saulaičio kolekcija. 2018.
14. Pastoureau M. Raudona: spalvos istorija. 2018.
15. Poetinis Druskininkų ruduo - 2018. 2018.
16. Rabinyan D. Kaktusų gyvatvorė: romanas. 2018.
17. Riley L. Mėnulio sesuo: Tigės istorija: romanas. 2018.
18. Saunders G. Linkolnas bardo: romanas. 2018.
19. Vanagienė E. Klasės vadovo užrašai. 2017.
20. Venclova T. Lietuvos istorija visiems. T. 1. 2018.
21. White K. Pakrantės medžiai: romanas. 2018.