Metų knygos rinkimai Rudiliuose

20190214 161153

Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos skelbiamos kiekvieną rudenį. Akcijai siūlomos knygos yra parašytos šiuolaikinių lietuvių autorių, išleistos nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos. Šiais knygų rinkimais siekiama skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą, kaip prasmingą, patrauklų užsiėmimą.
Praėjusių metų spalio mėnesį projektui „Metų knygos rinkimai 2018" buvo pateikta paraiška Publicistikos ir dokumentikos knygų kategorijoje. Laimėjus šią paraišką, buvo gautas knygų penketukas: Rūta Oginskaitė „Gib a kuk: pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose", Sigitas Parulskis „Amžinybė manęs nejaudina", Giedra Radvilavičiūtė. „Tekstų persekiojimas: esė apie rašytojus ir žmones", Aurimas Švedas „Irena Veisaitė: Gyvenimas turėtų būti skaidrus", Tomas Venclova. „Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen Hinsey" (iš anglų k. vertė Laimantas Jonušys).
Lapkričio mėnesį buvo parengti Publicistikos ir dokumentikos knygų penketuko sąrašai ir iškabinti Rudilių bibliotekos bei Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro skelbimų lentose. Lapkričio 27 ir 29 dienomis 2018 Metų Publicistikos ir dokumentikos knygų penketukas pristatytas Rudilių Bendruomeninių šeimos namų Tėvų klubui bei Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro bendruomenei. Čia supažindinta su kiekviena knyga bei išdalinti lankytojams lankstinukai „2018 Metų Publicistikos ir dokumentikos knygų penketukas". Skatinama skaityti šias knygas ir už labiausiai patikusią balsuoti interneto svetainėse.
Vasario 14 d. vyko baigiamasis renginys „2018 Metų Publicistikos ir dokumentikos knygos rinkimai". Žiūrėta filmuota medžiaga „Rūta Oginskaitė – „Gib a kuk. Žvilgtelėk", „Sigitas Parulskis", „Giedra Radvilavičiūtė, esė „Tik balsas" ištrauka iš knygos „Tekstų persekiojimas", „Knygos per „Penki TV": Interviu su germaniste, teatrologe Irena Veisaite" ir „Tomas Venclova: ko nežinome apie tai, kas žinoma". Prisimintos aprašomų įžymių žmonių ir rašytojų biografijos, apdovanojimai. Skaitytos šių knygų ištraukos. Po aptarimų buvo išrinkta labiausiai patikusi knyga. Daugiausia balsų surinko Sigito Parulskio knyga „Amžinybė manęs nejaudina".

Vanda Ribokaitė
Rudilių padalinio vyresn. bibliotekininkė

Foto S. Kulnicko

20190214 161202