Kovas

 

 

Data

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–31

 

Spaudinių paroda „Rašytojai – 2018“ Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

129

Paroda „Bėgantys metai kalendoriuose“ (Iš Vidmanto Markevičiaus kolekcijos)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

4, 18

 

10.15 val.

Prancūzų kalbos kursai Kupiškio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

4–31

 

Spaudinių paroda „Sparnuočių pasaulyje“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

6, 13, 20, 27

10.30 val.

Klubo „Žirniukai“ užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

6, 13, 20, 27

17 val.

Dailės studijos užsiėmimai suaugusiems

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

8

 

11 val.

Nacionalinis diktantas

Skaitykla

Atsakingas asmuo –J. Širvinskienė

 

11

11–13.30

val.

Skautų draugovės „Kupa“ edukacinis užsiėmimas „Trispalviai mazgai Lietuvai“

Kupiškio kultūros centras, fojė prie Didžiosios salės

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

11

11–13.30 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos projektų „Kupiškis amžininkų liudijimuose“ ir „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis“ edukaciniai užsiėmimai

Kupiškio kultūros centras, fojė prie Didžiosios salės

Atsakingi asmenys: J. Širvinskienė, J. Pipynienė

 

12–31

 

Spaudinių paroda „Petras Cvirka vaikų akimis“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

12–31

 

Mokyklos „Varpelis“ auklėtinių kūrybinių darbų paroda

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

14

 

17 val. 

Civitas klubo diskusija su dr.Algimantu Kasparavičiumi
„Politinė korupcija tarpukariu: neegzistuojanti ar nematoma?"
Atsakingas asmuo – A. Venckus

15

16 val.

Literatūros vakaras „Nebeturim neskaudančio laiko“, skirtas poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo (1959–2011 m.) 60-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja: poetai, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Antanas A. Jonynas, filologė, žurnalo „Metai“ redaktorė Deimantė Kukulienė, poetas, žurnalo „Metai“ vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus

Kupiškio kultūros centro Vitražų salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

15–31

 

Mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų klasių kūrybinės raiškos darbelių paroda

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

15–31

 

Joalitos Karnišovaitės karpinių paroda „Verpstės“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

15–31

 

Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

21

 

13.30 val.

Edukacinė pamoka „Esu tau draugas – būki juo ir tu“ žmogeliukų iš širdelių kūrimas

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

22

 

10.30 val.

Edukacinė pamoka „Jei paklysi“

Viešoji biblioteka Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

25

 

tikslinama

Išvyka Kupiškio TAU prancūzų kalbos kursų dalyviams į frankofonijos savaitės renginį Kauno technologijos universitete

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

26

 

17

Paskaita sveikos gyvensenos tema; lektorė – G. Ščiukina (Klaipėda)

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

27

 

17 val.

Pašnekesiai apie perskaitytas knygas (klubas „Knygius“)

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

 

28

TIKSLINAMA

 

 

17 val.

Susitikimas su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Knygos ,,Europa? Pokalbiai su prezidentais, ministrais patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį” pristatymas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

Kaimo padaliniai

1

 

14 val.

Kūrybinės dirbtuvės „Pasipuoški Užgavėnėms“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

112

(tęsiama)

 

Literatūros paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir prezidento A. Smetonos metams „Laisvės ugnis – ateities kartoms“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

114

 

Spaudinių paroda „Kūryba atsinešta iš gimtinės“ J. Paukšteliui – 120

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

118

 

Kupiškio m-klos „Varpelis“ lavinamųjų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Gražiausios spalvos Lietuvai“

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

119

 

Spaudinių paroda „Viską suprasti toli gražu nereiškia viską atleisti“ 120 m., kai gimė E. Kestneris

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

129

 

Spaudinių paroda „Viską iš liaudies gavęs, viską jai ir atidavė“ 120 m., kai gimė J. Paukštelis

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

129

 

Spaudinių paroda „Vaizdingo žodžio meistras“ 110 m., kai gimė P. Cvirka

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

129

 

Spaudinių paroda „Svarbiausias palikimas – knygos“, skirta rašytojo J. Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

130

 

Dariaus Babelio gamtos fotografijų paroda

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

131

 

Spaudinių paroda pasaulinei poezijos dienai „Tiesa be raukšlių – poezijos priešingybė“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

03-01–04-01

 

Spaudinių paroda „Gyvenimas eina...“ J. Paukšteliui – 120

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

2

 

12 val.

Užgavėnių šventė

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

429

 

Paroda „Liaudies mokykla Antašavoje“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

5

 

11 val.

Popietė „Lengvas darbas – tinginystė, plonas blynas – smagurystė“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

5

 

11 val.

Literatūrinis rytmetis „Pasakų šalyje“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

5

 

12 val.

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

531

 

Siuvinėtų paveikslų paroda „Lankoj drugys drugelį veja...“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

03-05–04-05

 

Kaukių paroda „Buvo žmogus bagotas, valgė silkes taukuotas...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

8

 

 

 

11 val.

Nacionalinis diktantas

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas, Subačiaus padalinys, Skapiškio padalinio Naivių SAP, Šimonių padalinio Juodpėnų SAP, Virbališkių SAP, Noriūnų padalinys, Antašavos padalinys, Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: S. Škinderytė, A. Bukienė, M. Levickienė, R. Liogienė, L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, I. Gasparonienė, R. Radavičienė, E. Lučinskienė

8

 

19 val.

Tradicinė šventė moterims „Žydėkime kaip gėlės“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

8

 

19 val.

Šventinis vakaras, skirtas Tarptautinei moters dienai „Moterys džiaugsmą nešti mums skuba“

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, S. Malinauskas, A. Šerelienė

 

829

 

Spaudinių paroda „Nuspalvink Lietuvą“ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

03-08–04-15

 

Irenos Minkevičiūtės nėrinių paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

9, 23

 

13 val.

Eko dirbtuvėlės vaikams

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

03-11–04-08

 

Spaudinių paroda „Prisiglausti prie eilėraščio...“, skirta pasaulinei poezijos dienai

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

12

 

12 val.

(tikslinama)

Popietė „Jei nečiulbėtų lakštingalos...“ (40 paukščių diena)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

12, 26

 

14 val.

Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

 

1229

 

Spaudinių paroda, P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms „Jis dovanojo vaikams džiaugsmą“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

13

 

13 val.

Valandėlė vaikams „Pažink Lietuvos paukščius“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

1431

 

Spaudinių paroda „Poetas iš „Lietuvos pakraštėlio“ 80 metų poetui, vertėjui M. Karčiauskui

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

 

15 val.

Popietė „Mezgimo vakarėlis“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

15–31

 

Spaudinių paroda „Aš trumpam atėjau, aš ilgam išeinu“ J. Strielkūnui – 80

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

03-15–04-15

 

Dokumentų paroda knygnešio dienai „Knyga – testamentas žmonių giminei“

Šimonių padalinio Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

16

 

Akcija „Su knyga pas skaitytoją“ senyvo amžiaus skaitytojų lankymas

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1829

 

Spaudinių paroda „Cukriniai avinėliai“ P. Cvirkai – 110

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1931

 

Spaudinių paroda „Prezidentas iš Tatkonių kaimo“ J. Matuliui – 120

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

20

 

10.30 val.

Knygų žymeklių gamyba „Mano mylimas herojus“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

20

 

15 val.

Viktorina, skirta Žemės dienai „Gamta, gyvūnai, paukščiai...“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L.Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

21

 

16 val.

Garsiniai skaitymai „Viskas, kas žmogiška“, skirti pasaulinei poezijos dienai

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

21

 

15 val.

Poezijos popietė „Su poezija prie arbatos“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

21

 

15 val.

Poezijos skaitymai – Pasaulinei poezijos dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

22

 

15 val.

Kūrybinės dirbtuvės „Sukūriau pats: kuriu papuošalus iš odos“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

22

 

12 val.

(tikslinama)

Popietė „Kad šypsotųsi kiekvienas vandens lašas...“ (Pasaulinė vandens diena)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L.Dešrienė

03-23–04-13

 

Spaudinių paroda „Nemuno krašto sūnus Petras Cvirka“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

25

 

10 val.

Skaitymai vaikams „Vaikų rašytojas“ (P. Cvirkai -110)

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

26

 

10.30 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Piešiu autoportretą“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

2631

 

Spaudinių paroda „Aš pirmoje vietoje buvau ir tebesu kalbininkas...“ P. Skardžiui -120

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

30

 

11 val.

(tikslinama)

Popietė „Gyvenkime sveikiau“

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė