Popietė „Mes negalime būti laimingi be laisvės“

a0006

Vasario 16-ąją juodpėniečiai šventė kartu su visa Lietuva. Šventė prasidėjo himno giedojimu ir Just. Marcinkevičiaus eilėmis. Kadangi istorikas A. Kleniauskas susirgo, jo pranešimą, skirtą šiai iškiliai dienai Lietuvos istorijoje, perskaitė ilgametė Juodpėnų mokyklos istorijos mokytoja Bronė Tručilauskienė.
Kokia gi šventė be koncerto? Juodpėnų laisvalaikio salės moterų ansambliui „Juodupėlė" (vad. S. Malinauskas) talkino Dominyka Malinauskaitė ir Erika Knizikevičiūtė, kurios kartu su ansamblio moterimis dainavo liaudies dainas, grojo saksofonu ir akordeonu, o Severijus Malinauskas talkino ansamblio vadovui pritardamas cajonu (Lotynų Amerikos būgnu). Muzikinė šventės dalis baigėsi Juodpėnų kaimo himnu, kurį visi susirinkusieji giedojo susikaupę ir iš visos širdies. Šventės dalyviai savo Lietuvos istorijos žinias turėjo galimybę pasitikrinti spręsdami testą.
Toliau šventė tęsėsi prie suneštinių vaišių stalo. Popietė „Mes negalime būti laimingi be laisvės" praėjo taip, kaip ir ragino prezidentė – linksmai ir išradingai.
Visi susirinkusieji galėjo apžiūrėti net dvi parodas. Pirmoji – nuotraukų „Taip mes šventėm Lietuvos nepriklausomybės 100-metį...", antroji – knygų ir kitų dokumentų „Iš kur mes atėjome..."
Šventė baigėsi, bet mūsų rūpestis ir meilė gimtajam kraštui neturėtų baigtis kartu su švente...


Rita Liogienė
Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punkto vyresn. bibliotekininkė

 a0010 a0006  a0007
 a0013  a0027 a0029