Apie nepelnytai primirštą rašytoją Bronę Buivydaitę

DSCF3338

Kupiškio viešojoje bibliotekoje svečiavosi filologė, viešosios įstaigos Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba" vadovė Lionė Lapinskienė, ilgai dirbusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, o šiuo metu įgyvendina įvairias knygų leidybos iniciatyvas, orientuojasi į išliekamąją vertę turinčią kūrybą.
Panevėžyje gyvenanti knygų leidėja gana dažnai lankosi Kupiškyje, dalyvauja įvairiose konferencijose, kituose renginiuose. Šį kartą L. Lapinskienė kalbėjo tema „Atraskim rašytoją Bronę Buivydaitę (1895–1984)" ir pristatė tris 2018 metais išleistas knygas: 1919–1939 m. sukurtų eilėraščių rinktinę „Vėl", romaną apie mokyklos gyvenimą „Atversti lapai" ir pačios autorės sudarytą, tačiau tik dabar išleistą, 1940–1956 m. sukurtų eilėraščių rinkinį „Paukščiai vėtroje". Po keletą eilėraščių paskaitė bibliotekininkės Laimutė Kliopkinienė ir Janina Širvinskienė.
Svėdasuose (Anykščių r.) 1895 m. gimusi rašytoja B. Buivydaitė, pasirašinėjusi ir slapyvardžiu Tyrų Duktė, mokėsi Utenoje, Kaune, 1918 m. baigė lietuvių gimnaziją Voroneže. Grįžusi į Lietuvą mokytojavo Skuode, Veiveriuose (Prienų r.), Panevėžyje, Alytuje, 1948 m. sugrįžo į Anykščius. Gana ilgai – 15 metų – rašytoja gyveno Panevėžyje, 1925–1934 m. dirbo mokytojų seminarijoje, žydų mergaičių gimnazijoje.
Rašytojos gyvenimu ir kūryba susidomėjusi L. Lapinskienė sakė, kad kalbant apie B. Buivydaitę, daug kartų ją galima pavadinti pirmąja: tai pirmoji moteris lietuvė, 1921 m. išleidusi poezijos rinkinį „Vasaros šnekos; pirmoji 1931 m. parengusi moterų kūrybos almanachą „Aukštyn"; pirmoji parašiusi romaną apie tarpukario mokyklos gyvenimą. Beje, tarp šio kūrinio personažų prototipų yra ir kupiškėnų: tai tuometis seminarijos direktorius Justinas Jankevičius, mokytojas Jurgis Elisonas ir kt. Nesunkiai randame ir daugiau sąsajų su Kupiškiu: kupiškėnė Felicija Jakutytė mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, jos klasės auklėtoja buvo ir lietuvių kalbą dėstė būtent B. Buivydaitė.
L. Lapinskienė teigė, kad kai kurie B. Buivydaitės eilėraščiai savo menine verte tikrai nenusileidžia Salomėjos Nėries poezijai. Abi šios kūrėjos buvo pažįstamos, retkarčiais bendravo, o jų likimai labai skirtingi: žymioji poetė Salomėja nevienareikšmiškai vertinama – pasmerkiama ir vėl išteisinama – dėl jos pasaulėžiūros pokyčių ir kūrybos tematikos, o B. Buivydaitė visą gyvenimą liko ištikima sau, nesikišo į politines peripetijas, turėjo slapstytis nuo tremties, nes buvo areštuotas ir ištremtas į lagerį Karelijoje jos vyras Juozas Mičiulis. Apie pirmąją prirašyta tikrai labai daug, o antrosios kūrybai iki šiol dėmesio tikrai stigo. Tą skolą pradėjusi grąžinti L. Lapinskienė turi ir daugiau sumanymų – rengia monografiją „Bronė Buivydaitė: gyvenimo ir kūrybos keliais".
O tie gyvenimo keliai dažnai būna nenuspėjami, pilni netikėtų posūkių. Kaip ir šį kartą. Dzūkė Lionė, daug metų gyvenanti Panevėžyje, Kupiškyje susitiko studijų draugę, žemaitę Virginiją, mielai pabendravo su kupiškėnėmis kolegėmis, filologėmis Liuda, Skaistute ir Danute.
Susidomėjusiems rašytojos Bronės Buivydaitės kūryba – džiugi žinia: balandžio pradžioje visas pristatytas knygas jau rasite viešojoje bibliotekoje ir kai kuriuose padaliniuose.

Lina Matiukaitė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja

DSCF6852   DSCF6860 DSCF6854 
 DSCF6856 DSCF3323
 
 DSCF6859
DSCF333052002753 293569621314975 2364336954796933120 n 52868331 2239127126353191 3866667998987157504 n DSCF3331
DSCF3355 DSCF3340 DSCF3348