Vasaris

1. Ahnhem S. Beveidės aukos: romanas. 2018.
2. Ambraziūnas A. Dekonstruktyvizmo pradmenys. 2018.
3. Andrijauskienė D. Prie ištakų savo: [eilėraščiai]. 2018.
4. Bourbeau L. Tavo kūnas sako: „Mylėk save". – 2-as patais. leid. 2018.
5. Dovana sidabro eilėraštis: graikų poezija. 2018.
6. Du Maurier D. Rebeka: romanas. 2018. („Pegaso" kolekcija)
7. Gailius M. Oro: romanas. 2018.
8. Gyvenęs pagal priesaiką: atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą. 2018.
9. Gombrowicz W. Filosofijos kursas per šešias ir ketvirtį valandos. 2018.
10. Heimans J. Naujoji galia: kaip ji keičia XXI amžiaus pasaulį... 2018.
11. Huizinga J. Homo ludens: mėginimas apibrėžti kultūros žaidiminį elementą. 2018.
12. Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, žmonės. 2018.
13. Įvairovės iliuzija: imigracijos politikos klaidos. 2018.
14. Jonuškaitė B. Maestro : romanas/ [romano „Maranta" tęsinys]. 2019.
15. Juškūnė R. Perikonas: eilėraščiai. 2018.
16. Kazlauskas A. Vilniaus gatvės gyvos. Atgal į periferiją. 2018.
17. Nastaravičius M. Bendratis: vieno eilėraščio istorija. 2018.
18. Nidos sąsiuviniai. Nr. 11 (2018). 2018.
19. Oppenheimer P. Machiavelli: gyvenimas ideologijos šešėlyje. 2018.
20. Paskutinis, užvėręs vartus: pagal Juliaus Radtkės dienoraščius/ sudaryt. A. Ž. Kavaliauskienė. 2018.
21. Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje: kalbos (2018 m. rugsėjo 22–23 d.). 2018.
22. Prie Nemunėlio. Nr. 2 (41) 2018. 2018.
23. Raidžių paveikslai: [vizualioji poezija]. 2018.
24. Safronovas V. Migrantai ir pabėgėliai kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje: mokslo studija. 2018.
25. Santara. 2019 / žiema / 155 / 156. 2019.
26. Spengler O. Vakarų saulėlydis: pasaulio istorijos morfologijos apmatai. T. 1. 2018.
27. Strakauskaitė N. Juodkrantės kurorto „aukso amžius": nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki katastrofos 1945 m. 2018.
28. Šabasevičienė D. Juozo Budraičio teatrinis likimas. 2019.
29. Šiaurietiški atsivėrimai. Nr.2 (45) 2018. 2018.
30. Tautodailės metraštis. Nr.35 (2018). 2018.
31. Vaiseta T. Vasarnamis: Vilniaus psichiatrijos ligoninės socialinė istorija 1944–1990: monografija. 2018.
32. Venclova T. Metelinga: eilėraščiai ir ne tik / [tekstas rusų k.]. 2018.
33. Vyšniūnas A. Architektūrinės ir urbanistinės idėjos Šiauliuose. 2019.