Metų knygos rinkimai Noriūnuose

 is desines bibliotekininke i. gasparoniene ir mokytoja e. vanagiene su aukletiniais antrokais
 
Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Šią akciją, įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, rengia Lietuvos radijas ir televizija, Kultūros ministerija ir Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.
Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose. Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos skelbiamos kiekvieną rudenį, o bibliotekos kviečiamos rengti projektus, siųsti juos ir laimėti knygų rinkinius. Noriūnų biblioteka, parengusi projektą, laimėjo knygų penketukų rinkinius vaikams bei paaugliams.
Kaip ir planuota ruošiant projektą, bibliotekininkė sausio–vasario mėnesių penktadieniais su vis kita penketuko knyga skubėjo pas Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos antrokus (mokyt. ekspertė E. Vanagienė) ir kiekvieną kartą skaitė ištraukas ir pristatinėjo vaikų penketuko knygas. Kiekvieną kartą susipažinus su knyga vaikai piešė jiems patikusį knygos veikėją, įsiminusį epizodą. Taip sausio 14 d. pristatyta U. Uliūnės knyga „Kitokia svirplelio diena“, sausio 21 d. R. Černiausko „Vaikai ir vaiduokliai“. Sausio 28 d. kartu su Noriūnų laisvalaikio centro vadove V. Lauciene pristatytos dvi knygos – K. Kasperavičiaus „Baltasis dramblys“ bei S. Paltanavičiaus „Kur išskrido pasakėlė“. Vasario 4 d. savo pasirinktas ištraukas iš R. Šerelytės knygos „Krakatukų jūra“ skaitė bei apie autorę trumpai pasakojo vieno iš antrokų mama – I. Būgienė. Kiekviena pristatyta knyga buvo paliekama klasėje, kur vaikai su mokytoja jas dar skaitė per lietuvių kalbos pamokas, pertraukas ar galėjo imti skaityti į namus.
Vasario 11 d. antrokai kartu su savo mokytoja eksperte E. Vanagiene skubėjo į biblioteką, kur jų laukė nelengva užduotis ne tik išrinkti labiausiai patikusią knygą, bet ir pasidžiaugti savo per keturis penktadienius nupieštais piešiniais. Susirinkus pirmiausia prisimintas rašto bei knygos atsiradimas, apžiūrėtos bibliotekoje esančios mažiausia ir didžiausia knygos, pasidžiaugta spalvinga VMUC „Dagilis“ (vad. G. Vaičikauskienė) paroda bei savo pačių pieštų piešinių parodomis. Apdovanoti gražiausių piešinių autoriai: N. Masys, M. Kvietkauskaitė, G. Būgaitė, K. Montvydaitė ir kt. Atėjus lemiamam rinkimų momentui dar kartą prisimintos knygos, skaitant trumpas „pabėgusias“ ištraukėles iš knygų ir vaikų kuo puikiausiai atpažintų ir sugrąžintų į knygas. Pagaliau vaikai gavo lapelius, ant kurių rašė labiausiai patikusios knygos pavadinimą ir klijavo ant „knygų medžio“. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad aiški lydere tapo R. Šerelytė knyga „Krakatukų jūra“.
Apie jiems patikusias paauglių penketuko knygas vyresnieji moksleiviai taip pat galėjo pareikšti savo nuomonę klijuodami popierines snaiges su jiems patikusių knygų pavadinimais ant to paties „knygų medžio“. Šioje kategorijoje Noriūnuose nugalėjo V. Račicko knyga „Baltos durys“, o vos vienu balsu atsiliko O. Jautakės knyga „Kai aš buvau Kleo“. Gaila, kad skaitymas paauglių tarpe vyko gan vangiai, buvo tokių, kurie nebaigę skaityti knygos grąžindavo, sakydami, kad nepatiko, net negalėdami pasakyti kodėl.
Esu labai dėkinga J. Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai ekspertei E. Vanagienei, kuri labai geranoriškai sutiko bendrauti. Ragino vaikus skaityti bei aptariamas knygas dar kartą nagrinėjo per pamokas. Mokė vaikus, kaip teisingiau savo mintis bei nuotaikas nupiešti. Taip pat dėkoju I. Būgienei ir V. Laucienei, nepagailėjusioms laiko bei puikiai pristačiusioms knygas.
 

mama i. bugiene pristato r. erelyts knyga krakatuk jra

 
Irena Gasparonienė
Noriūnų padalinio vyr. bibliotekininkė
 

Papildoma informacija