Vasaris

1. Auksinis CD. 2015 [Garso įrašas]. – 2015. – 1 garso diskas.
2. Fotografija / Gintautas stulgaitis. – 2018.
3. Giesmės Austėjai [Garso įrašas] / Romuvos apeigų grupė „Kūlgrinda". – 2018.
4. Simanonis K. / [sudarytoja Gražina Gurnevičiūtė]. – 2018.
5. Klaipėdos dizaino mokykla. Anno 1974. / sudarytojas Vakaris Bernotas. – 2018.
6. Andziulis D. Leonidas Merkinas. Gyvenimas architektūroje. – 2018.
7. Lietuvių liaudies menas / [sudarytojai D. Bernotaitė-Beliauskienė, irkt.]. – 2018.
8. Marija (Marijona) Rinkevičiūtė-Žilevičienė – tapatybės paieškos mene ir dizaine / [sudarytoja E. G. Bogdanienė]. – [2018].
9. Miniatiūrų tapytoja Lida Meškaitytė / [sudarytojos D. Beliūnienė, M. Kuodienė]. – 2018.
10. Peterburgo armonika [Garso įrašas] / [sudarytojas A. Lunys]. – 2018.
11. Sutkus A. Planet Lithuania. – 2018.
12. Daraškevičius V. Saulės ratu. – 2019.
13. Tolumos / Juozapas Miliūnas. – 2018.
14. Daugėla K. / Vaizdai ir veidai. – 2018.