Apie politinę korupciją tarpukariu

DSCF6908

Kovo 14 dieną Kupiškio viešojoje bibliotekoje į susitikimą su kupiškėnais atvyko istorikas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas ir Lietuvos XX a. istorijos tyrėjas dr. Algimantas Kasparavičius, skaitęs paskaitą „Politinė korupcija tarpukariu: neegzistuojanti ar nematoma?" Tai buvo Pilietinės visuomenės instituto „Civitas" renginys, organizuotas įgyvendinant projektą „Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai".
Pokalbio pradžioje lektorius apibūdino korupcijos sąvoką bei sąlygas jai atsirasti: 1918 metais susikūrusi valstybė buvo ekonomiškai atsilikusi, gyventojų dauguma – mažaraščiai, beturčiai, kariuomenė silpna ir t. t. Nepaisant to, kad palaipsniui šalyje vyko ženklus progresas, jis buvo nepakankamas, o tai buvo viena iš salygų tarpti korupcijai.
Kaip ir dabar, taip ir tarpukario Lietuvoje būta korupcijos skandalų, kuriuos paminėjo dr. A. Kasparavičius. Vienas iš jų, bene labiausiai išsiskiriantis, kai kyšio ėmimu ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi buvo apkaltintas ir nuteistas laisvės atėmimo bausme vyriausybės vadovas ir finansų ministras Vytautas Petrulis. Lektorius priminė ir vadinamąją „Sacharino (kokaino) bylą", susijusią su Juozo Purickio ir kitų diplomatų veikla, ir kitą , skaudžiai palietusią kiekvieną ūkininką – „lašinių skutimo bylą", kai valdininkai su seimo narių pagalba nutarė pasipinigauti, pigius amerikietiškus lašinius parduodami kaip klaipėdietiškus, kurie buvo vertinami ir brangiau kainavo. Paminėta ir diplomato Vaclovo Sidzikausko byla, priminti ir tarpukario politiko, ministro pirmininko Ernesto Galvanausko kai kurie savanaudiški veiksmai. Vyriausybės keitėsi, į valdžios viršūnes iškildavo tai vienos, tai kitos partijos atstovai, kartais korupcijos bylos iškildavo į viešumą, kartais būdavo nuslopinamos. Taigi, nieko naujo po saule. „Turime savo politinės korupcijos istoriją ir ją šiandien sėkmingai plėtojame, ko neturėtų būti", -baigė pasisakymą svečias. Lektorius atsakė į klausytojų pateiktus klausimus.

Janina Širvinskienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

 DSCF6909  DSCF6912  DSCF6910
 DSCF6915  DSCF6916  2