Kovas

1. Ekslibrisai atkurtai Lietuvai
2. Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien 2018 – 1
3. Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien 2018 – 2
4. A. Švėgžda. Laimės šulinys
5. Liber continens (Natos)