2018 m.

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
Subačiaus miesto padalinys.
15 kaimo padalinių (6 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis).

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

Sutelkta 5504 skaitytojai (vartotojai) arba 32,2 % visų rajono gyventojų.
Moksleiviai ir studentai sudarė 33,8 % visų vartotojų.
Sulaukta 84416 lankytojų;
Bibliotekų fonduose sukaupta 200256 fiz. vnt. dokumentų
Išduota 172141 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 31,3 fiz. vnt.
Organizuoti 928 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
Viešą interneto prieigą turi VB ir 16 padalinių (tai sudaro 100 % visų bibliotekų).

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

Užregistruota 2223 skaitytojai (vartotojai).
Sulaukta 34433 lankytojų.
Fonduose sukaupta 58506 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
Vartotojams išduota 71653 fiz. vnt. dokumentų.
Organizuota 328 žodinių ir vaizdinių renginių.