„Knygiuje“ Bronės Buivydaitės kūryba

DSCF7308

Balandžio mėnesio paskutinis trečiadienis knygų klubui „Knygius" buvo tikrai neeilinis. Už bibliotekos lango nuostabus pavasaris, o ir susirinkusių knygų bičiulių nuotaikos kuo puikiausios. Ne taip jau dažnai į klubo susitikimus atvyksta svečių. Šį kartą laukėme viešnios iš Panevėžio, knygų leidėjos ir redaktorės, filologės Lionės Lapinskienės. Ji yra ir VŠĮ komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba" vadovė. Jau ne pirmą kartą Kupiškyje besilankanti viešnia, knygų bičiuliams pristatė mažai žinomą, o kai kam ir visai negirdėtą rašytoją Bronę Buivydaitę.
Atvykusi Lionė Lapinskienė pirmiausia papasakojo, kaip ji pati būdama lietuvių kalbos mokytoja, pradėjo domėtis savo krašto mažai žinomais, bet žymiais žmonėmis. Besigilinant, renkant medžiagą apie nusipelniusius savo kraštui žmones, natūraliai kildavo vis daugiau klausimų. Taip susikaupė nemažai medžiagos, kurią norėjosi paviešinti. Taip buvo išleistos ir vienos iš pirmųjų moters kūrėjos, Bronės Buivydaitės, knygos. Viešnia pasakojo apie Bronę Buivydaitę (1895–1984) ir pristatė tris 2018 metais išleistas knygas: 1919–1939 m. sukurtų eilėraščių rinktinę „Vėl", romaną apie mokyklos gyvenimą „Atversti lapai" ir pačios autorės sudarytą, tačiau tik dabar išleistą, 1940–1956 m. sukurtų eilėraščių rinkinį „Paukščiai vėtroje". Svėdasuose (Anykščių r.) 1895 m. gimusi rašytoja B. Buivydaitė, pasirašinėjusi ir slapyvardžiu Tyrų Duktė, mokėsi Utenoje, Kaune, 1918 m. baigė lietuvių gimnaziją Voroneže. Grįžusi į Lietuvą, mokytojavo Skuode, Veiveriuose (Prienų r.), Panevėžyje, Alytuje, 1948 m. sugrįžo į Anykščius. Gana ilgai rašytoja gyveno Panevėžyje, dirbo mokytojų seminarijoje. Rašytojos gyvenimu ir kūryba susidomėjusi L. Lapinskienė sakė, kad kalbant apie B. Buivydaitę, daug kartų ją galima pavadinti pirmąja: tai pirmoji moteris lietuvė, 1921 m. išleidusi poezijos rinkinį „Vasaros šnekos", pirmoji 1931 m. parengusi moterų kūrybos almanachą „Aukštyn", pirmoji parašiusi romaną apie tarpukario mokyklos gyvenimą. B. Buivydaitė visą gyvenimą liko ištikima sau, nesikišo į politines peripetijas, turėjo slapstytis nuo tremties, nes buvo areštuotas ir ištremtas į lagerį jos vyras Juozas Mičiulis. L. Lapinskienė pasakojo apie tolesnį sunkų rašytojos gyvenimą ir apie jos dalyvavimą kultūriniame gyvenime. Knygų bičiulės klausėsi viešnios labai susidomėjusios ir negailėjo klausimų apie B. Buivydaitės gyvenimą ir kūrybą. Ne vienai ši knygų autorė buvo tikras atradimas, paskatinęs įsigyti L. Lapinskienės atvežtų B. Buivydaitės knygų.
„Knygiaus" bičiulės dar ilgai nenorėjo išleisti viešnios iš susitikimo, kvietė dar ne kartą atvažiuoti į klubo susibūrimus ir papasakoti apie žinomus Kupiškio krašto žmones. Gavusios L. Lapinskienės patikinimą, kad mielai atvyks, kai tik pakviesime, labai nuoširdžiai jai padėkojome už tokį išsamų pasakojimą apie rašytoją B. Buivydaitę. Po tokio turiningo susitikimo, jau tradicija tapo susipažinti su naujomis knygomis. Visada smagu vartyti naują knygą, o parsinešti namo skaityti tai tikras džiaugsmas knygų mylėtojams. Namo išėjome pilnos įspūdžių, žinių ir naujausių ar bičiulių pasiūlytų knygų. Labai lauksime susitikimo gegužės mėnesį.

Rita Senvaitienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė

 DSCF7302 DSCF7305   DSCF7301
 DSCF7310  DSCF7309  DSCF7311