Balandis

 1. Balsai iš praeities / sudarytoja ir projekto vadovė Živilė Časaitė. CD 1. - 2014. - 1 garso diskas (69 min., 32 sek.) UDK: 782(082.1).
 2. Balsai iš praeities / sudarytoja ir projekto vadovė Živilė Časaitė. CD 2. - 2014. - 1 garso diskas (65 min., 33 sek.) UDK: 782(082.1).
 3. Balsai iš praeities / sudarytoja ir projekto vadovė Živilė Časaitė. CD 3. - 2014. - 1 garso diskas (68 min., 38 sek.) UDK: 782(082.1).
 4. Izabelė / Renata Šerelytė. - 2019. - 166, [2] p. UDK: 821.172-31.
 5. Lietuvių darbo tradicijos ir papročiai / Balys Buračas. - 2018. - 367, [1] p. UDK: 39(474.5)(084).
 6. Rinktiniai raštai / Pranas Skardžius. [T.] 6 : Rodyklės / [Vilniaus universitetas]. - 2014. - 631, [1] p. UDK: 811.172(73)(092)(083.86).
 7. Vilniaus istorijos / Sonata Šulcė. - 2019. - 222, [1] p. UDK: 94(474.5-25)"17".
 8. Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951) [Natos] / sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. - 2019. - 151, [1] p. UDK: 784.4(73)(=172).
 9. Ir mes kupiškėnai; Kupiškio gimnazija / sudarė L. Vidugiris. - 1997. - 412 p., [14] iliustr. lap. UDK: 373.5(474.5)(091).
 10. Kupiškėnų klėtys ir klėtelės / parengė Aušra Jonušytė. - 2013. - 63, [1] p. UDK: 728.6(474.5)(084).
 11. Kupiškio kraštas / [Lietuvos istorijos institutas. Kupiškio rajono savivaldybė. - 1997. - 431, [1] p. UDK: 947.45.
 12. Kupiškio krašto partizanai / Ona Dapšytė-Kriukelienė. - 2013. - 591, [1] p., [16] iliustr. lap. UDK: 355.42(474.5)(091).
 13. Kupiškio žiemos žemės ūkio mokykla (1935-1944) / Jonė Žebrytė. - 2005. - 61, [2] p. - (Kupiškėnų biblioteka) UDK: 377.5:63(474.5)(091).
 14. Mes iš VIIIa klasės, 1948-2008 / sudarė ir apipavidalino Vytautas Gudelis. - 2010]. - 96, [1] p., įsk. virš. UDK: 373.5(474.5)(091).
 15. Mes tęsiame! / [sudarytoja V. Vaitiekūnaitė. - 2007. - 103, [1] p. UDK: 373.54(474.5)(084).
 16. Pasakoja kupiškėnai / užrašė Povilas Zulonas. - 1980. - 334 p. UDK: 39(474.5).