Monografijos „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ sutiktuvės Skapiškio bibliotekoje

Monografijos „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ redaktorė sudarytoja Aušra Jonušytė su Kupiškio rajono Skapiškio seniūnijos seniūnu Valdu Juškevičiumi

Skapiškio seniūnijos, bibliotekos, kultūros darbuotojai, mokytojai turėjo galimybę pirmieji susipažinti su Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkės Aušros Jonušytės sudaryta ir išleista monografija „Skapiškis. Senovė ir dabartis".
Kitas monografijos viešinimo renginys numatomas 2019 m. Šv. Lauryno atlaidų metu Skapiškyje.
Vyriausioji redaktorė, sudarytoja susirinkusiems skapiškėnams pristatė svarbiausius monografijos straipsnius iliustruotus nuotraukomis, pasakojo apie septynerių metų triūsą, kurioje publikuojami 33 autorių darbai.
Leidinyje rašoma apie vyskupo Dominyko ir jo brolio Mykolo Puzinų Skapiškyje įkurtą dominikonų vienuolyną, mūrinę dominikonų bažnyčią, Skapiškio pynėjų išaustas juostas vežamas į Kauną, parduodamas Lietuvoje ir užsienyje. 1925 m. jų audiniai eksponuoti Italijoje Monzos parodoje.
A. Jonušytė pasakojo apie Skapiškyje organizuojamus tarptautinius teatrų festivalius vaikams ir jaunimui „Pienių medus", kaimo teatrų „Pienių vynas" ir senjorų teatrų „Pienės pūkas, kurie pristatomi monografijoje.
Tyrinėti Skapiškio dominikonų bažnyčios dailės kūriniai, Skapiškio parapijos dvasininkų ir parapijiečių veikla. Apžvelgta sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra, Skapiškėnų instrumentinio muzikavimo tradicija. Monografijoje „Skapiškis. Senovė ir dabartis" galima susipažinti su žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo ir jos likimu Antrojo pasaulinio karo pradžioje.
Leidinio straipsniuose apžvelgtos vietos, susijusios su pokario metų partizaniniu judėjimu ir jų vadais, tremtinių likimas.
Rasime straipsnius apie Skapiškio mokyklos ir bibliotekos įsikūrimą bei jų veiklą. Leidinyje apžvelgtas Skapiškio bendruomenės įsikūrimas ir vykdyti projektai, rašoma apie Skapiškio ir jo apylinkių vietovardžius. Yra ir kitų įdomių straipsnių.
Monografiją apie Skapiškio kraštą, jos paruošimą iki leidybos ir spausdinimą parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija, UAB „Konversita" (direktorius Vaidas Juška), UAB „Magnolija" (direktorius Petras Jonušas) UAB „Tikresta" (direktorė Birutė Stanienė), Juozas ir Rasa Balaišiai, LR Seimo narys Audrys Šimas, Vyta ir Julius Vytautas Semėnai, UAB „Vilava" (direktorius Antanas Vilūnas), Vilniaus kupiškėnų klubas (prezidentas Vilius Bartulis), Antanas Šimėnas, Genovaitė Žilinskienė ir LR Seimo narys Jonas Jarutis.
Ruošiant spaudai leidinį daug naudingų patarimų ir pasiūlymų pateikė akademikė habil. dr. Irena Regina Merkienė, profesorė dr. Genovaitė Dručkutė ir profesorius dr. Jonas Minkevičius, kaip ir dr. Vytas Mašauskas, dr. Dalia Klajumienė, dr. Gediminas Jankūnas ir dr. Aldona Vasiliauskienė, peržiūrėjo straipsnius, juos koregavo.
Kalbėdama A. Jonušytė dėkojo skapiškėnams nuoširdžiai prisidėjusiems prie monografijos „Skapiškis. Senovė ir dabartis" paruošimo leidybai darbų.

Roma Bugailiškienė
Skapiškio padalinio vyresn. bibliotekininkė

 Dalis Skapiškio kultūros, švietimo ir seniūnijos darbuotojų pristatant monografiją „Skapiškis. Senovė ir dabartis“. Pirmoje eilėje iš kairės Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio bibliotekininkė Roma Bugailiškienė ir Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius Monografijos „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ redaktorė sudarytoja Aušra Jonušytė su Kupiškio rajono Skapiškio seniūnijos seniūnu Valdu Juškevičiumi.   Monografija „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ domisi Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė (dešinėje) ir pavaduotoja Audrone Liudvinavičienė.  
 Monografija „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ džiaugiasi Kupiškio rajono Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius.  Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skapiškio padalinyje pristatoma monografija „Skapiškis. Senovė ir dabartis“.  Vita Vadoklytė atrado savo straipsnį monografijoje „Skapiškis. Senovė ir dabartis“