Gegužė

1. Dienynas, 1918–1941 m. / Antanas Pauliukas. Kn. 2. – 2018 m.
2. Kelias: Radžiūnai-Vilnius / Vanda Kašauskienė. – 2019 m.
3. Kultūros paminklai/Lietuvos kultūros paveldo centras Nr. 23. – 2019 m.
4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas / Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. – 2019 m.
5. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas / Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. – 2019 m.
6. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas / Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. – 2019 m.
7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas / Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. – 2019 m.
8. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas / Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. – 2019 m.
9. Mes – Vilniaus kupiškėnai /Vilniaus kupiškėnų klubas. – 2018 m.
10. Savas margutis / Dalia Bazarienė, Eglė Bazaraitė. – 2019 m.
11. Skapiškis / sudaryt. Aušra Jonušytė. – 2019 m.