Kupiškėniškos tematikos leidinių sutiktuvės

Be pavadinimo

Renginį pradėjęs Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus sakė, kad jau tampa gražia tradicija pirmojo pusmečio renginius užbaigti naujų kupiškėniškos tematikos leidinių pristatymais: pernai birželio 28 d. vyko kultūros ir istorijos almanacho „Kupiškis. 2017" sutiktuvės, o šių metų birželio 28-osios pavakarę pristatyti du leidiniai – serijos „Kupiškėnų biblioteka" 19-oji knyga Gedimino Kaluinos „Mano prisiminimai" ir 16-asis almanacho „Kupiškis. 2018" numeris.
Knygos kalbos redaktorė Virginija Juškienė sakė, kad šie prisiminimai – dovana iš praeities mums visiems, kurią paliko Laukminiškių kaime augęs kupiškėnas gydytojas, mecenatas G. Kaluina (1929–2018), daug dėmesio ir finansinių lėšų paskyręs Kupiškio krašto istorijos paveldo tvarkymui ir įamžinimui. Aprašė ne tik savo šeimos, giminės likimus, nuveiktus darbus tiek profesinėje, tiek visuomeninėje veikloje, bet ir jautriai pažvelgė į laiko tėkmę, istorijos lūžius, visada išlikdamas visuomeniškas, pilietiškas žmogus ir karštas Lietuvos patriotas. Virginijos manymu, knygą, kurioje gausu Kupiškio krašto ir mūsų valstybės istorijos faktų, įsimintinų įvykių aprašymų, turėtų perskaityti ir jaunimas.
Knygos redaktorė, sudarytoja Lina Matiukaitė paminėjo keletą autoriaus biografijos faktų, pakomentavo ekrane rodomas nuotraukas, papasakojo 2010–2011 m. rašytų prisiminimų rankraščio patekimo į biblioteką istoriją: 2018 m. pavasarį per G. Kaluinos laidotuves jo dukra Birutė Miliauskienė Kupiškio savivaldybės merui Dainiui Bardauskui padavė tėvelio prisiminimų rankraštį ir paprašė perduoti Kupiškio viešajai bibliotekai. Renginyje dalyvavęs D. Bardauskas teigė, tik pavartęs prisiminimus nutarė, kad juos būtinai reikia išleisti atskira knyga, ir šį darbą pavedė bibliotekos darbuotojams. Ir dar pažadėjo, kad savivaldybė pagal galimybes finansuos leidybos išlaidas.
B. Miliauskienė sakė jau senokai pažįstanti merą ir dėkojo jam už dėmesį bei pritarimą tėvelio vykdytoms krašto paveldo įamžinimo iniciatyvoms, už finansinę paramą leidžiant knygą. G. Kaluinos anūkė Lina prisiminė, kad kartais nusibosdavo senelio pasakojimai apie Kupiškio krašto ir giminės istoriją, bet prisipažino, kad knygą perskaitė su malonumu ir ją rekomenduoja kitiems. Jos manymu – senelis buvo geras pasakotojas, turėjo labai gerą atmintį, norėjo, kad jo vaikai ir anūkai užaugtų tikrais Lietuvos patriotais.
L. Matiukaitė priminė, kad 2017 m. G. Kaluina už savanorystės sklaidą Lietuvoje apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtu Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai". Simboliška, kad didelio Lietuvos patrioto gimimo ir mirties dienos sutapo su mūsų valstybei svarbiomis datomis – Vasario 16-ąja ir Kovo 11-ąja.
Nuo 2003 m. dailėtyrininko, žurnalisto Vidmanto Jankausko iniciatyva leidžiamas kasmetis kultūros ir istorijos almanachas „Kupiškis. 2018" daug solidesnis savo apimtimi (jau 184 p. – dvigubai storesnis, negu pirmasis numeris) ir įvairesnis savo turiniu. Visų pirma akį patraukia viršelis, kuriame IX–XIII a. sėlių drabužiais apsirėdę folkloro ansamblio „Kupkėmis" nariai.

O ką gi rasime almanachą pavartę? Apie tai pasakojo leidinio redaktoriai, publikacijų autoriai. Vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas V. Jankauskas buvo nelabai kalbus ir juokaudamas sakė, kad reikia ne kalbėti, o nusipirkti almanachą ir skaityti. Jis pabrėžė, kad svarbiausias straipsnis – tai istoriko Alvydo Totorio parengta publikacija „1603 metų Salamiesčio valdos inventorius" – tokio išsamaus, archyvine medžiaga pagrįsto aprašymo neturinti nei viena kita Kupiškio krašto vietovė. O po šio teiginio pridūrė: visos publikacijos įdomios ir svarbios, džiaugėsi, kad atsiranda naujų autorių.
Nuo antrojo numerio almanachą redaguojanti ir pirmoji visas publikacijas perskaitanti bei klaidas ištaisanti Danguolė Gudienė dėkojo V. Jankauskui už pasiaukojamą ir daug laiko reikalaujantį darbą – įvairios informacijos apie Kupiškio kraštą ir jo žmones rinkimą, straipsnių ir leidinių parengimą. Klausant Vidmanto, tai visai nesunku: „pakeliui važiavau, kažką suradau, pamačiau", „per vandenyną iki Amerikos palėkiau". Iš tikrųjų, V. Jankauskas gegužės mėnesį viešėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvių kultūros centre, kuris veikia Čikagoje, pristatė kupiškėniškos tematikos leidinius: „Kupiškėnų enciklopediją" ir šiame straipsnyje jau minėtą almanachą bei knygų seriją „Kupiškėnų biblioteka".
L. Matiukaitė pastebėjo, kad beveik ketvirtadalis almanacho publikacijų skirti Skapiškio krašto istorijai ir jo žmonėms. Du straipsnius almanachui parengusi istorikė Aldona Vasiliauskienė („Kotrynietė iš Skapiškio – sesuo Leonė" ir „Sėjęs Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Prasmingi kunigo Antano Vaškevičiaus darbai") apie juos nekalbėjo, bet sakė, kad V. Jankausko atliekamas darbas yra labai kruopštus, reikalaujantis labai daug laiko, atsidavimo, stebėjosi jo fenomenalia atmintimi, ir bibliotekai dovanojo keletą dėžių savo asmeninės bibliotekos knygų. Dėkojame mielai Aldonai už knygas.
Skapiškėnas miškininkas Vidmantas Markevičius pasakojo apie sudėtingus ir tragiškus laikus bei mokslą Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais (straipsnis „Kupiškio vidurinės mokyklos abiturientų XIV laida"), muziejininkė Aušra Jonušytė prisiminė pašnekesius su Čivų kaime gimusiu akademiku Vytautu Merkiu („Vasaros pokalbiai prie kavos puodelio"). Eilėraščius skaitė Bajorų kaime gimusi, bet daug metų Klaipėdoje gyventi ir neseniai šeštąją poezijos knygą „Pasiskolinau laiko iš žemės" išleidusi Gerda Jankevičiūtė (kūryba spausdinama almanacho rubrikoje „Lėvens balsai"), o keletą dainų pagal Gerdos eiles atliko taip pat skapiškėnas Kazimieras Puronas.
Renginio vedėja susirinkusiems uždavė klausimą apie sovietiniais metais Kupiškio rajone veikusį karinį aerodromą, o į jį teisingai atsakę gavo simbolinių dovanėlių. Dar daug įvairių publikacijų liko nepaminėtos, kurias perskaitę sužinosite ne tik apie tą aerodromą, bet ir daug kitų istorijų, pasakojimų apie žymius mūsų krašto žmones ir jų nuveiktus darbus. Nenustebkite – gal sužinosite ir visai negirdėtų vardų. Visi renginio programos dalyviai gavo po odinę apyrankę ar raktų pakabuką su užrašu „Kupiškis" ir palinkėjimu įvairiais darbais dar labiau prisirišti prie Kupiškio krašto.

Renginio akimirkos

Lina Matiukaitė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja