Dvi knygos apie tėvą Stanislovą

DSCF7797

Rugsėjo 25 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje pristatytos žurnalistės, rašytojos Vitos Morkūnienės dvi knygos apie vienuolį kapuciną tėvą Stanislovą – „Pokalbiai tėvo Stanislovo celėje" (trečioji laida) ir „Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui", išleistos praėjusiais, jubiliejiniais tėvo Stanislovo OFM Cap. metais. Renginyje dalyvavo šių knygų autorė ir bibliotekos bičiulis kunigas, teologijos licenciatas, poetas Justas Jasėnas.
Pasidžiaugusi atvykimu į kupiškėniją, knygų autorė pokalbį pradėjo mintimi apie tai, kad mes, žmonės, esame vienintelės būtybės pasaulyje, turinčios dovaną klausyti, suprasti ir susikalbėti. Žurnalistė, daug bendravusi su tėvu Stanislovu, sakė, kad šis vienuolis – žmogus, kurio gyvenimas ir bendravimo būdas netelpa į jokius rėmus, laužo daugelį stereotipų. Tai buvo žmonių kunigas ir jo bažnyčia buvo žmonių bažnyčia. Maža ir nuošali Paberžės parapija šio kunigo dėka tapo dvasine oaze, žinoma ne vien Lietuvoje. Kelią į ten žinojo ir vargo prispausti žmonės, ir paklydusieji gyvenimo keliuose. Ten, pasak žurnalistės, „galėjai nusodinti drumzles ir stoti eilėn prie Dievo". Tėvo Stanislovo dvasinis portretas yra kuriamas visų, kurie prie jo prisilietė, kurio jie buvo palydėti, priimti. Šis žmogus įsirašo į eilę asmenybių, kuriančių Lietuvos dvasinę istoriją, pratęsia kunigų švietėjų plejadą. Vertingas yra jo pamokslų, įvardijamų susisielojimais dėl kito žmogaus, palikimas. Keletą jų, datuotų 1965 ir 1995 metais, renginio metu perskaitė kunigas Justas Jasėnas, priminęs ir apie tėvo Stanislovo kaltas metalo „saulutes", kurių dvi papuošė šį renginį. Tokios saulutės Paberžėje buvo dovanojamos jaunavedžiams ar krikštynų proga. Prisiminti šį iškilų žmogų padėjo ir nedidelė tėvo Stanislovo nuotraukų, atvirukų parodėlė, taip pat parūpinta kunigo Justo. Gražiai nuskambėjo ir jo skaityta ištrauka iš iš R. M. Rilkės „Valandų knygos"; kaip žinia, be kitų nuopelnų, tėvas Stanislovas yra ir Rilkės poezijos vertėjas į lietuvių kalbą.
Šios minimos knygos nebuvo planuotos, tėvas Stanislovas nežinojo apie jas, bet, po šio iškilaus žmogaus mirties, rašant „pro memoria", žurnalistei atėjusi mintis, kad būtų tikslinga visais dvasios turtais, gautais iš tėvo Stanislovo, pasidalinti su žmonėmis. Pokalbių celėje knygos temos – tikslūs pokalbių momentai, pradedant metų laikais ir baigiant pokalbiais apie tikėjimą, nuodėmę, atleidimą. Antroji gi knyga – tai esė ir fotografijų knyga, kurioje autorė pabandė suprasti Paberžės fenomeną. Laisvas rašymo stilius ir nedideli tekstai nevargina skaitytojo, o fotografijomis norėta atskleisti daiktiškąjį Paberžės gyvenimą.
Dalyvavusieji renginyje nusipirko V. Morkūnienės knygų, čia pat įsigydami ir po autografą. Dėkojame kun. Justui už dovanas: gražią iniciatyvą surengti šį jaukų susitikimą ir už fotografijų albumą apie tėvą Stanislovą – žmogų, skleidusį meilę, tikėjimą ir viltį, dalijusį užuojautą ir paguodą kelyje sutiktiesiems.

Janina Širvinskienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Renginio foto R. Vilčinskienės , L. Matiukaitės