„Knygius“ išrinko Metų knygą

ORO cover.int 470x

Į pirmąjį šių metų susitikimą sausio 29 dieną knygų bičiulės rinkosi įprastoje vietoje – pamėgtame Skaitytojų kampelyje, kaip visada, nusiteikę pasidalyti perskaitytų knygų įspūdžiais, susipažinti su knygų naujienomis, aptarti Metų knygos suaugusiems penketuką ir balsuoti už patikusią šio penketuko knygą.
Klubo narės pasidalijo mintimis apie nominuotąsias Metų knygos titului knygas. Daugumos nuomone, tai literatūra, kuri nėra patraukli savo tematika, joje daug juodumos, nevilties. Rita , kalbėdama apie V. Kulvinskaitės knygą „Kai aš buvau malalietka", pastebėjo, kad dabartinė literatūra suįžūlėjo, nors gal drąsus tonas kai kuriuos skaitytojus „veža", bet gera buvo atpažinti knygoje aprašomas Vilniaus vietas. Genutė išreiškė nuomonę apie V. Morkūno „Pakeleivingų stotis": sunkūs žmonių gyvenimai, skaudūs likimai, bet tokia realybė, tai tikroviška ir atpažįstama. Skaitytojos pastebėjo, kad tiksli ir vaizdinga šios knygos kalba. Apie M. Gailiaus romaną „Oro" Edita pasakė, kad tai ne ta knyga, kuri iš karto įtrauktų, bet tema aktuali. Ritą sužavėjo žaismingi posakiai, humoro gaidelės šioje knygoje.
Išdalinus balsavimo lapelius ir suskaičiavus juose pažymėtas knygas, paaiškėjo, kad daugiausiai balsų surinko vienintelis šio penketuko romanas – Marijaus Gailiaus „Oro". Prieš paskelbiant rezultatus, balsuotojoms buvo iškelta užduotis atspėti, kuri knyga mūsų klube surinks daugiausia balsų. Pirmoji atspėjo Nijolė, kuriai teko prizas – Ž. Verno „Dvidešimt tūkstančių mylių po vandeniu".
Klubo kuratorė Rita Senvaitienė pristatė naujas, dar neskaitytas knygas, trumpai apibūdindama jų autorius ir temas.
Įdomiausia susitikimų dalis – klausyti emocingų skaitymo įspūdžių . Nijolė pasakojo apie W. Dirie „Dykumų gėlę", J. Bonnier „Pakibę", V. Papievio „Brydę", K. Hannah „Žiemos sodą", Jurgitai patiko A. Cicėnaitės „Tylos istorija", Asta priminė apie „Dinos testamentą" ir kitas H. Wassmo knygas, Rima skaitė M. Higgins Clark „Pelenės mirtį", Irena pristatė S. Gowda „Slaptą dukterį", o Edita – L. Kepler „Triušių medžiotoją". Neliko be dėmesio ir populiarioji K. Sabaliauskaitės „Petro imperatorė", nors daugelis jos dar laukia eilėje. Rita pasiūlė perskaityti rašytojo ir vertėjo V. Morkūno verstas knygas, kurias rašytojas aptarė susitikime, vykusiame mūsų bibliotekoje sausio 16 d.
Vasario mėnesį klubas nagrinės Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato prozininko Sauliaus Šaltenio kūrybą.

Janina Širvinskienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Renginio foto L. Matiukaitės