Darbuotojų darbo užmokestis

Eil.
nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas vidutinis mėn.
darbo užmokestis
(Eur)
1.
Direktorius
1008, 91
2.
Vyr. buhalterė
532, 50
3.
Buhalterė–kasininkė
380, 00
4.
Raštvedė
380, 00
5.
Skyrių vedėjai
(su aukštuoju išsilav.)
656, 75
6.
Skyrių vedėjai
(su aukštuoju neuniversitetiniu išsilav.)
603, 50
7.
Vyresn. bibliotekininkas
(su aukštuoju išsilav.)
635, 45
8.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su aukštuoju išsilav.)
596, 40
9.
Vyresn. bibliotekininkas
(su aukštesniuoju išsilav.)
560, 90
10.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su aukštuoju neuniversitetiniu išsilav.)
550, 25
11.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su aukštesniuoju išsilav.)
539, 60
12.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su spec. viduriniu arba viduriniu)
514, 75
13.
Kompiuterių sistemų specialistas
387, 66
14.
Vairuotojas
380, 00
15.
Valytoja
380, 00
16.
Kiemsargis (0,5 etato)
175, 00

Papildoma informacija