Aš moku skaityti

IMG 20200225 105746

Smagu, kai matome, kaip auga mūsų mažieji draugai. O bibliotekininkės greit pastebi, kada vaikai paauga – pamažu jie išmoksta raides ir ima dėlioti jas į žodelius ir sakinukus, vis dažniau atsiverčia knygeles.


Smagiai nusiteikę į biblioteką atskubėjo l/d „Saulutė" Boružėlių grupės vaikai kartu su auklėtoja E. Tuzikiene. Susitikimo tema – „Aš moku skaityti". Gavę bibliotekininkės ir auklėtojos parengtus tekstus, vaikai susikaupę ruošėsi skaitymams – kas smagiai, kas su nerimu. Bet padedant draugams visos kliūtys buvo įveiktos.
Vaikai skaitė trijose grupėse:
1. Moka raiškiai ir aiškiai perskaityti tekstą.
2. Moka skaityti nesudėtingus žodžius didžiosiomis raidėmis.
3. Moka sujungti du ar tris garsus į skiemenį.
Visi skaitę gavo atitinkamas pažymas ir knygeles dovanų.
Todėl:
Skaitykim garsiai iš mažens.
Tegu knyga balse gyvens.
Nebebijosim skiemenų
Ir žodis virs tikru menu.
(A. Karosaitė)

Vyresn. bibliotekininkė L. Kliopkinienė
Renginio foto R. Vilčinskienės

Papildoma informacija