Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Biblioteka šiandien

20170718 093620

MISIJA

 • Kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose, pasaulio informacijos tinkluose ir duomenų bazėse užfiksuotas žinias ir informaciją.
 • Tokiu būdu prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinti bendruomenės narių nuolatinį mokymąsi, žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.

VIZIJA  

 • Moderni, patraukli, saugi, bendruomenės poreikius tenkinanti informacijos sklaidos, laisvalaikio ir kultūros įstaiga.
 • Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.
   

PAGRINDINIAI  VEIKLOS  PRIORITETAI

 • Dokumentų fondų įvairiose laikmenose komplektavimas, tvarkymas ir informacinės paieškų sistemos (IPS) kūrimas naudojant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programinę įrangą.
 • Įvairaus amžiaus grupių vartotojų informacinis aptarnavimas, jų informacinių gebėjimų  ir kompiuterinio raštingumo ugdymas.
 • Viešos interneto prieigos plėtra ir modernizavimas dalyvaujant projektuose „Bibliotekos pažangai” ir „Viešos interneto prieigos tinklo (VIPT) plėtra“.
 • Informacinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su informacijos sklaida, plėtojimas, žodinių ir vaizdinių renginių organizavimas.  
 • Kraštotyros veiklos plėtra, rašytinio paveldo, įvairios informacijos apie Kupiškio kraštą ir jo žmones fiksavimas, kaupimas ir sklaida, kraštotyros leidinių rengimas. 
 • Papildomo finansavimo paieška dalyvaujant įvairiose programose ir projektuose.
 • Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis ugdymas. 
 • Bibliotekų įvaizdžio gerinimas, paslaugų sklaida ir ryšiai su visuomene.
 
STATISTINIAI RODIKLIAI
 
 

Papildoma informacija