Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Biblioteka šiandien

20170718 093620

MISIJA

 • kaupti, saugoti ir skleisti įvairiuose dokumentuose ir interneto tinkluose užfiksuotas žinias ir informaciją, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant bendruomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.

VIZIJA  

 • naujai atgimusi ir autentiškumą išlaikiusi, moderni, tradicines ir inovatyvias paslaugas teikianti biblioteka, patraukli vieta informaciniams, bendravimo ir kultūriniams bendruomenės poreikiams tenkinti.

   
   

PAGRINDINIAI  VEIKLOS  PRIORITETAI

 • Dokumentų fondų įvairiose laikmenose komplektavimas, tvarkymas ir informacinės paieškų sistemos (IPS) kūrimas naudojant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programinę įrangą.
 • Įvairaus amžiaus grupių vartotojų informacinis aptarnavimas, jų informacinių gebėjimų  ir kompiuterinio raštingumo ugdymas.
 • Viešos interneto prieigos plėtra ir modernizavimas dalyvaujant projektuose „Bibliotekos pažangai” ir „Viešos interneto prieigos tinklo (VIPT) plėtra“.
 • Informacinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su informacijos sklaida, plėtojimas, žodinių ir vaizdinių renginių organizavimas.  
 • Kraštotyros veiklos plėtra, rašytinio paveldo, įvairios informacijos apie Kupiškio kraštą ir jo žmones fiksavimas, kaupimas ir sklaida, kraštotyros leidinių rengimas. 
 • Papildomo finansavimo paieška dalyvaujant įvairiose programose ir projektuose.
 • Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis ugdymas. 
 • Bibliotekų įvaizdžio gerinimas, paslaugų sklaida ir ryšiai su visuomene.
 
STATISTINIAI RODIKLIAI
 
 

Papildoma informacija